Visitants estrangersM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Visitants   :   27.802,2   26.320,1   :   -7,4-5,3
Turistes   :   18.139,2   19.046,7   :   4,45,0
Excursionistes   :   9.663,0   7.273,4   :   -23,6-24,7
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els visitants residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Les dades del darrer any són provisionals.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Visitants   :   115.561,1   121.677,5   :   5,75,3
Turistes   :   75.315,0   81.786,4   :   10,58,6
Excursionistes   :   40.246,1   39.891,1   :   -2,2-0,9
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Nota:

- Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

El nombre de visitants estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya, segons dades provisionals, va ser de 26.320,1 milers l'any 2017, un 5,3% menys respecte a l'any anterior. D'aquests visitants, 19.046,7 milers eren turistes, és a dir, van pernoctar a Catalunya, mentre que 7.273,4 milers eren excursionistes. Això suposa un increment interanual del 5% pels turistes, mentre que els excursionistes mostren un decrement del 24,7%. A Espanya va augmentar el nombre de visitants estrangers (5,3%) i el de turistes (8,6%), mentre que el d'excursionistes baixa un 0,9%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 1 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Visitants. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: