Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   3.038,2   4.921,4   4.856,2   -14,9   62,0-1,3
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   7,9   8,3   0,7   108,7   5,2-92,0
Indústries extractives   200,0   1,6   0,2   ..   -99,2-89,2
Indústries manufactureres   229,2   1.311,7   631,8   -83,3   472,3-51,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   0,3   3,1   787,3   590,3   845,1..
Aigua, sanejament i gestió de residus   419,4   2,6   3,0   ..   -99,418,1
Construcció   607,6   711,3   1.615,2   230,7   17,1127,1
Comerç a l'engròs i al detall   623,0   824,4   563,0   89,1   32,3-31,7
Transport i emmagatzematge   68,1   204,4   27,6   -69,6   200,2-86,5
Hostaleria   85,1   187,0   140,0   42,0   119,8-25,1
Informació i comunicacions   177,2   215,9   252,7   -62,7   21,817,1
Activitats financeres i d'assegurances   61,0   740,1   91,1   -81,0   ..-87,7
Activitats immobiliàries   171,5   373,4   307,2   -24,0   117,8-17,7
Activitats professionals, científiques i tècniques   66,3   107,7   197,6   -72,2   62,383,5
Activitats administratives i serveis auxiliars   15,5   25,1   20,0   -81,8   61,9-20,4
Educació   1,6   5,6   9,6   ..   240,373,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   50,6   114,0   91,0   49,1   125,3-20,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   2,3   84,7   98,3   -77,8   ..16,1
Altres serveis   251,4   0,5   19,8   ..   -99,8..
Per àrees econòmiques      
OCDE   2.911,0   4.340,5   4.525,0   -10,2   49,14,3
Unió Europea (UE-28)   2.195,0   3.736,1   3.211,8   -18,8   70,2-14,0
Amèrica del Nord   65,6   167,3   119,0   -77,0   155,2-28,9
Amèrica Llatina   524,6   376,0   1.115,0   302,4   -28,3196,5
Resta d'Amèrica   25,5   19,3   4,5   -85,9   -24,0-76,9
Àsia i Oceania   150,7   289,2   231,6   71,1   91,9-19,9
Àfrica   0,3   12,2   4,9   -87,6   ..-60,1
Paradisos fiscals   15,8   9,9   13,8   361,9   -37,239,1
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   20.157,7   23.765,9   23.475,7   16,6   17,9-1,2
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   422,9   540,2   339,4   483,2   27,7-37,2
Indústries extractives   1.007,4   25,3   74,1   737,9   -97,5193,0
Indústries manufactureres   2.202,4   3.271,7   2.902,7   -22,9   48,6-11,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   1.013,4   3.696,0   4.070,6   -34,5   264,710,1
Aigua, sanejament i gestió de residus   455,8   12,7   3,4   -41,8   -97,2-73,5
Construcció   1.770,3   4.796,2   3.093,5   17,6   170,9-35,5
Comerç a l'engròs i al detall   3.757,0   2.492,4   1.668,0   267,1   -33,7-33,1
Transport i emmagatzematge   760,6   869,1   1.320,1   -33,8   14,351,9
Hostaleria   1.147,1   526,5   644,6   128,3   -54,122,4
Informació i comunicacions   837,1   540,1   701,5   21,6   -35,529,9
Activitats financeres i d'assegurances   2.689,5   2.310,7   3.575,8   -18,3   -14,154,8
Activitats immobiliàries   2.998,1   2.898,9   3.223,2   58,3   -3,311,2
Activitats professionals, científiques i tècniques   232,4   574,3   1.009,4   -39,3   147,175,8
Activitats administratives i serveis auxiliars   254,0   161,9   225,6   -28,6   -36,239,3
Educació   78,7   405,4   19,2   48,4   414,9-95,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   101,7   319,1   394,5   73,9   213,723,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   177,0   289,6   188,4   -82,0   63,6-35,0
Altres serveis   252,3   35,7   21,9   ..   -85,9-38,7
Per àrees econòmiques      
OCDE   17.117,7   21.637,0   20.907,9   10,7   26,4-3,4
Unió Europea (UE-28)   14.263,5   19.471,2   18.094,9   3,2   36,5-7,1
Amèrica del Nord   979,5   496,6   471,0   72,3   -49,3-5,1
Amèrica Llatina   3.116,5   1.853,2   2.145,4   185,7   -40,515,8
Resta d'Amèrica   64,1   139,7   69,3   -76,6   118,0-50,4
Àsia i Oceania   1.175,8   1.158,0   1.962,6   235,7   -1,569,5
Àfrica   37,9   19,0   52,9   -84,7   -50,0179,1
Paradisos fiscals   162,9   180,2   123,9   -65,4   10,6-31,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya en el conjunt de l'any 2016 va ascendir a 4.856,2 milions d'euros, quantitat que suposa un decrement de l'1,3% respecte a l'any anterior. Per seccions de la CCAE-2009, cal destacar el creixement del 127,1% de les inversions en construcció, com a sector majoritari en termes absoluts. Quant a la distribució de la inversió per àrees geogràfiques, l'OCDE i la Unió Europea són l'origen de la major part de les inversions. A Espanya, la inversió estrangera va disminuir un 1,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 21 de març del 2017.

Més informació a:

 Inversió bruta estrangera. Per àrees econòmiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió bruta estrangera. Per branques econòmiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: