Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2016
        Taxa d'activitat (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   62,6   62,3   62,0   3.804,2   3.780,8   3.777,5   -1,5   -0,6-0,1
De 16 a 64 anys   79,0   78,9   78,8   3.778,5   3.752,9   3.751,3   -1,5   -0,70,0
De 16 a 24 anys   45,8   43,8   41,8   284,4   272,5   264,1   -7,1   -4,2-3,1
De 25 a 34 anys   91,1   90,7   90,1   858,1   813,6   779,1   -6,2   -5,2-4,2
De 35 a 44 anys   91,9   91,6   92,7   1.178,7   1.165,3   1.165,5   -0,4   -1,10,0
De 45 a 54 anys   87,8   87,5   87,5   951,5   960,1   977,0   1,1   0,91,8
De 55 anys i més   24,8   26,1   26,7   531,5   569,4   591,8   2,8   7,13,9
Homes   68,0   67,9   67,1   2.008,9   2.000,1   1.981,6   -2,4   -0,4-0,9
De 16 a 64 anys   83,3   83,5   82,8   1.994,3   1.984,6   1.965,9   -2,5   -0,5-0,9
De 16 a 24 anys   47,3   44,2   42,5   150,3   140,9   137,9   -8,2   -6,2-2,2
De 25 a 34 anys   93,6   94,3   94,5   434,0   415,3   399,8   -8,3   -4,3-3,7
De 35 a 44 anys   95,5   95,9   96,2   624,8   619,8   611,2   -1,5   -0,8-1,4
De 45 a 54 anys   93,1   92,9   91,5   506,3   511,9   514,1   1,2   1,10,4
De 55 anys i més   30,1   31,5   31,5   293,6   312,2   318,6   2,2   6,32,0
Dones   57,5   57,0   57,2   1.795,2   1.780,7   1.795,9   -0,5   -0,80,9
De 16 a 64 anys   74,7   74,3   74,9   1.784,1   1.768,3   1.785,4   -0,3   -0,91,0
De 16 a 24 anys   44,2   43,3   41,0   134,1   131,6   126,3   -6,0   -1,9-4,0
De 25 a 34 anys   88,7   87,2   85,9   424,1   398,3   379,3   -4,0   -6,1-4,8
De 35 a 44 anys   88,2   87,2   89,0   553,9   545,5   554,2   0,9   -1,51,6
De 45 a 54 anys   82,4   82,1   83,3   445,2   448,2   462,9   1,0   0,73,3
De 55 anys i més   20,3   21,6   22,6   237,9   257,2   273,2   3,5   8,16,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Taxa d'activitat (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   59,6   59,5   59,2   22.954,6   22.922,0   22.822,7   -1,0   -0,1-0,4
De 16 a 64 anys   75,3   75,5   75,4   22.813,7   22.767,1   22.656,6   -1,0   -0,2-0,5
De 16 a 24 anys   39,6   38,8   36,9   1.599,4   1.553,6   1.476,4   -6,7   -2,9-5,0
De 25 a 34 anys   89,1   88,3   87,7   5.361,4   5.094,4   4.844,7   -5,3   -5,0-4,9
De 35 a 44 anys   89,6   89,8   90,3   7.008,5   6.978,5   6.932,0   -0,3   -0,4-0,7
De 45 a 54 anys   83,2   83,8   84,1   5.851,5   5.953,3   6.039,4   1,4   1,71,4
De 55 anys i més   23,0   24,1   24,9   3.133,9   3.342,4   3.530,3   3,9   6,75,6
Homes   65,8   65,7   65,1   12.359,2   12.319,6   12.213,8   -1,3   -0,3-0,9
De 16 a 64 anys   80,7   80,9   80,5   12.276,6   12.231,7   12.120,1   -1,3   -0,4-0,9
De 16 a 24 anys   41,5   40,6   38,9   854,7   830,8   795,2   -6,7   -2,8-4,3
De 25 a 34 anys   92,2   91,6   91,2   2.773,7   2.638,2   2.509,7   -5,7   -4,9-4,9
De 35 a 44 anys   94,6   94,9   94,9   3.765,0   3.741,2   3.684,0   -0,6   -0,6-1,5
De 45 a 54 anys   90,5   90,9   90,8   3.185,5   3.229,8   3.268,5   1,2   1,41,2
De 55 anys i més   28,7   29,7   30,2   1.780,3   1.879,6   1.956,4   3,1   5,64,1
Dones   53,7   53,7   53,6   10.595,5   10.602,4   10.608,9   -0,7   0,10,1
De 16 a 64 anys   69,8   70,0   70,2   10.537,1   10.535,4   10.536,4   -0,7   0,00,0
De 16 a 24 anys   37,6   36,8   34,9   744,7   722,8   681,2   -6,7   -3,0-5,7
De 25 a 34 anys   86,1   85,1   84,3   2.587,7   2.456,2   2.334,9   -4,9   -5,1-4,9
De 35 a 44 anys   84,4   84,6   85,6   3.243,5   3.237,3   3.248,0   0,2   -0,20,3
De 45 a 54 anys   75,9   76,8   77,3   2.666,0   2.723,4   2.770,9   1,6   2,21,7
De 55 anys i més   18,3   19,4   20,5   1.353,5   1.462,8   1.573,9   5,0   8,17,6
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016, la taxa d'activitat a Catalunya va ser del 62%. És a dir, tres dècimes per sota de la taxa de l'any 2015. Per sexe, el nombre de dones actives va augmentar un 0,9%, mentre que el d'homes va decréixer un 0,9%. Si es considera només la franja de 16 a 64 anys, la taxa d'activitat arriba al 78,8%. Les taxes més altes es van situar en la franja de 35 a 44 anys: 92,7% en el cas dels homes i 96,2% en el de les dones. A Espanya, la taxa d'activitat al 2016 va ser del 59,2% i la població activa va decréixer un 0,4% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: