Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Taxa d'activitat (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   62,3   62,0   61,7   3.780,8   3.777,5   3.782,6   -0,6   -0,10,1
De 16 a 64 anys   78,9   78,8   78,6   3.752,9   3.751,3   3.750,8   -0,7   0,00,0
De 16 a 24 anys   43,8   41,8   43,2   272,5   264,1   278,5   -4,2   -3,15,4
De 25 a 34 anys   90,7   90,1   89,0   813,6   779,1   756,3   -5,2   -4,2-2,9
De 35 a 44 anys   91,6   92,7   92,3   1.165,3   1.165,5   1.142,3   -1,1   0,0-2,0
De 45 a 54 anys   87,5   87,5   88,2   960,1   977,0   1.003,9   0,9   1,82,7
De 55 anys i més   26,1   26,7   26,7   569,4   591,8   601,6   7,1   3,91,7
Homes   67,9   67,1   66,9   2.000,1   1.981,6   1.985,6   -0,4   -0,90,2
De 16 a 64 anys   83,5   82,8   82,6   1.984,6   1.965,9   1.964,9   -0,5   -0,90,0
De 16 a 24 anys   44,2   42,5   44,8   140,9   137,9   148,3   -6,2   -2,27,5
De 25 a 34 anys   94,3   94,5   92,6   415,3   399,8   385,0   -4,3   -3,7-3,7
De 35 a 44 anys   95,9   96,2   95,9   619,8   611,2   596,8   -0,8   -1,4-2,4
De 45 a 54 anys   92,9   91,5   92,0   511,9   514,1   526,6   1,1   0,42,4
De 55 anys i més   31,5   31,5   32,0   312,2   318,6   328,9   6,3   2,03,2
Dones   57,0   57,2   56,9   1.780,7   1.795,9   1.797,0   -0,8   0,90,1
De 16 a 64 anys   74,3   74,9   74,6   1.768,3   1.785,4   1.785,9   -0,9   1,00,0
De 16 a 24 anys   43,3   41,0   41,4   131,6   126,3   130,2   -1,9   -4,03,1
De 25 a 34 anys   87,2   85,9   85,6   398,3   379,3   371,3   -6,1   -4,8-2,1
De 35 a 44 anys   87,2   89,0   88,6   545,5   554,2   545,5   -1,5   1,6-1,6
De 45 a 54 anys   82,1   83,3   84,4   448,2   462,9   477,3   0,7   3,33,1
De 55 anys i més   21,6   22,6   22,2   257,2   273,2   272,7   8,1   6,2-0,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Taxa d'activitat (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   59,5   59,2   58,8   22.922,0   22.822,7   22.741,7   -0,1   -0,4-0,4
De 16 a 64 anys   75,5   75,4   75,1   22.767,1   22.656,6   22.557,9   -0,2   -0,5-0,4
De 16 a 24 anys   38,8   36,9   37,3   1.553,6   1.476,4   1.499,4   -2,9   -5,01,6
De 25 a 34 anys   88,3   87,7   87,0   5.094,4   4.844,7   4.668,6   -5,0   -4,9-3,6
De 35 a 44 anys   89,8   90,3   90,0   6.978,5   6.932,0   6.804,8   -0,4   -0,7-1,8
De 45 a 54 anys   83,8   84,1   84,0   5.953,3   6.039,4   6.111,3   1,7   1,41,2
De 55 anys i més   24,1   24,9   25,4   3.342,4   3.530,3   3.657,7   6,7   5,63,6
Homes   65,7   65,1   64,7   12.319,6   12.213,8   12.172,1   -0,3   -0,9-0,3
De 16 a 64 anys   80,9   80,5   80,2   12.231,7   12.120,1   12.063,5   -0,4   -0,9-0,5
De 16 a 24 anys   40,6   38,9   39,3   830,8   795,2   807,6   -2,8   -4,31,6
De 25 a 34 anys   91,6   91,2   90,3   2.638,2   2.509,7   2.414,7   -4,9   -4,9-3,8
De 35 a 44 anys   94,9   94,9   94,5   3.741,2   3.684,0   3.605,3   -0,6   -1,5-2,1
De 45 a 54 anys   90,9   90,8   90,7   3.229,8   3.268,5   3.304,4   1,4   1,21,1
De 55 anys i més   29,7   30,2   30,8   1.879,6   1.956,4   2.040,1   5,6   4,14,3
Dones   53,7   53,6   53,2   10.602,4   10.608,9   10.569,7   0,1   0,1-0,4
De 16 a 64 anys   70,0   70,2   69,9   10.535,4   10.536,4   10.494,5   0,0   0,0-0,4
De 16 a 24 anys   36,8   34,9   35,2   722,8   681,2   691,7   -3,0   -5,71,5
De 25 a 34 anys   85,1   84,3   83,7   2.456,2   2.334,9   2.254,0   -5,1   -4,9-3,5
De 35 a 44 anys   84,6   85,6   85,3   3.237,3   3.248,0   3.199,5   -0,2   0,3-1,5
De 45 a 54 anys   76,8   77,3   77,3   2.723,4   2.770,9   2.806,9   2,2   1,71,3
De 55 anys i més   19,4   20,5   20,7   1.462,8   1.573,9   1.617,6   8,1   7,62,8
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017, la taxa d'activitat a Catalunya va ser del 61,7%. És a dir, tres dècimes per sota de la taxa de l'any 2016. Per sexe, el nombre de dones actives va augmentar un 0,1%, i el d'homes un 0,2%. Si es considera només la franja de 16 a 64 anys, la taxa d'activitat arriba al 78,6%. Les taxes més altes es van situar en la franja de 35 a 44 anys: 95,9% en el cas dels homes i 88,6% en el de les dones. A Espanya, la taxa d'activitat al 2017 va ser del 58,8% i la població activa va disminuir un 0,4% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T

Sou aquí: