Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2016
        Taxa d'atur (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   20,3   18,6   15,7   773,3   703,1   593,6   -13,4   -9,1-15,6
De 16 a 64 anys   20,4   18,7   15,8   772,3   701,5   592,2   -13,4   -9,2-15,6
De 16 a 24 anys   47,1   42,3   34,3   134,0   115,2   90,5   -12,8   -14,0-21,5
De 25 a 54 anys   18,3   16,5   14,2   548,3   484,0   415,6   -15,5   -11,7-14,1
De 55 anys i més   17,1   18,2   14,8   91,0   103,9   87,6   0,5   14,1-15,7
Homes   20,6   17,8   14,6   414,6   356,9   289,6   -15,2   -13,9-18,9
De 16 a 64 anys   20,8   17,9   14,7   414,2   356,1   288,7   -15,0   -14,0-18,9
De 16 a 24 anys   48,5   44,6   35,5   72,9   62,9   49,0   -17,4   -13,7-22,1
De 25 a 54 anys   18,3   15,4   12,9   286,8   238,1   196,9   -17,9   -17,0-17,3
De 55 anys i més   18,7   17,9   13,7   54,9   55,9   43,7   6,7   1,7-21,8
Dones   20,0   19,4   16,9   358,7   346,2   304,1   -11,3   -3,5-12,2
De 16 a 64 anys   20,1   19,5   17,0   358,1   345,4   303,5   -11,4   -3,6-12,1
De 16 a 24 anys   45,6   39,8   32,9   61,1   52,3   41,5   -6,8   -14,3-20,7
De 25 a 54 anys   18,4   17,7   15,7   261,5   245,9   218,7   -12,8   -6,0-11,1
De 55 anys i més   15,2   18,7   16,1   36,1   48,0   43,9   -7,7   33,1-8,5
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Taxa d'atur (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   24,4   22,1   19,6   5.610,4   5.056,0   4.481,2   -7,3   -9,9-11,4
De 16 a 64 anys   24,6   22,2   19,7   5.603,1   5.049,8   4.473,8   -7,3   -9,9-11,4
De 16 a 24 anys   53,2   48,3   44,4   850,8   750,9   656,1   -10,5   -11,7-12,6
De 25 a 54 anys   22,8   20,6   18,2   4.154,5   3.706,1   3.245,0   -8,0   -10,8-12,4
De 55 anys i més   19,3   17,9   16,4   605,0   599,1   580,2   3,6   -1,0-3,2
Homes   23,6   20,8   18,1   2.916,5   2.559,3   2.213,0   -9,0   -12,2-13,5
De 16 a 64 anys   23,7   20,9   18,2   2.912,7   2.555,7   2.210,0   -9,0   -12,3-13,5
De 16 a 24 anys   53,4   48,7   44,0   456,7   404,2   350,2   -11,4   -11,5-13,3
De 25 a 54 anys   21,7   18,9   16,3   2.109,7   1.819,9   1.545,8   -10,3   -13,7-15,1
De 55 anys i més   19,7   17,8   16,2   350,2   335,2   317,0   3,5   -4,3-5,4
Dones   25,4   23,5   21,4   2.693,9   2.496,7   2.268,2   -5,3   -7,3-9,2
De 16 a 64 anys   25,5   23,7   21,5   2.690,3   2.494,0   2.264,0   -5,3   -7,3-9,2
De 16 a 24 anys   52,9   48,0   44,9   394,2   346,7   305,9   -9,5   -12,1-11,8
De 25 a 54 anys   24,1   22,4   20,3   2.044,8   1.886,1   1.699,2   -5,5   -7,8-9,9
De 55 anys i més   18,8   18,0   16,7   255,0   263,9   263,1   3,8   3,5-0,3
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016 la taxa d'atur estimat a Catalunya es va situar en el 15,7% de la població activa. La població desocupada va registrar un decrement anual del 15,6%. Per sexe, la taxa d'atur masculí va ser del 14,6% i la de l'atur femení del 16,9%. El grup d'edat de 16 a 24 anys segueix anotant les taxes més altes d'atur, tant en el homes (35,5%) com en les dones (32,9%). A Espanya, la taxa d'atur es va situar en el 19,6% i la població desocupada va decréixer un 11,4% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: