Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2016
        Taxa de salarització (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   82,9   82,8   83,3   2.511,1   2.547,0   2.653,5   1,6   1,44,2
De 16 a 64 anys   83,2   83,2   83,8   2.501,1   2.537,4   2.646,4   1,8   1,44,3
De 16 a 24 anys   93,1   94,1   96,1   140,1   147,9   166,9   0,1   5,612,8
De 25 a 34 anys   90,0   89,2   89,3   613,7   589,0   580,1   -1,6   -4,0-1,5
De 35 a 44 anys   83,2   84,0   84,9   810,6   835,2   858,1   1,0   3,02,7
De 45 a 54 anys   80,4   80,7   81,1   630,7   645,3   686,0   4,6   2,36,3
De 55 anys i més   71,8   70,8   71,9   316,1   329,5   362,5   4,5   4,310,0
Homes   78,6   78,5   79,3   1.252,7   1.290,2   1.342,1   0,7   3,04,0
De 16 a 64 anys   79,0   79,0   79,8   1.248,0   1.286,5   1.339,2   0,8   3,14,1
De 16 a 24 anys   90,5   92,5   95,9   70,1   72,2   85,3   3,6   3,118,1
De 25 a 34 anys   86,6   86,8   87,0   295,6   291,4   289,3   -4,9   -1,4-0,7
De 35 a 44 anys   79,6   80,2   81,6   413,8   431,9   442,1   -1,1   4,42,4
De 45 a 54 anys   75,9   76,4   76,9   316,2   332,3   348,7   7,0   5,14,9
De 55 anys i més   65,8   63,3   64,2   157,0   162,4   176,6   3,3   3,48,8
Dones   87,6   87,6   87,9   1.258,4   1.256,8   1.311,5   2,6   -0,14,3
De 16 a 64 anys   87,9   87,9   88,2   1.253,1   1.250,9   1.307,3   2,8   -0,24,5
De 16 a 24 anys   95,9   95,6   96,2   70,0   75,7   81,6   -3,2   8,27,7
De 25 a 34 anys   93,3   91,5   91,8   318,1   297,5   290,8   1,7   -6,5-2,3
De 35 a 44 anys   87,5   88,4   88,6   396,8   403,3   415,9   3,4   1,73,1
De 45 a 54 anys   85,6   85,8   86,1   314,5   313,0   337,3   2,3   -0,57,7
De 55 anys i més   78,8   79,9   81,1   159,1   167,2   185,9   5,7   5,111,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Taxa de salarització (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   82,4   82,7   83,0   14.285,7   14.773,5   15.228,2   1,5   3,43,1
De 16 a 64 anys   82,7   83,0   83,4   14.229,4   14.710,9   15.160,9   1,6   3,43,1
De 16 a 24 anys   90,5   91,7   92,9   677,2   736,0   762,4   -1,8   8,73,6
De 25 a 34 anys   63,0   59,7   58,2   3.481,6   3.397,4   3.368,4   -2,3   -2,4-0,9
De 35 a 44 anys   83,6   84,3   84,8   4.620,8   4.791,7   4.912,0   1,8   3,72,5
De 45 a 54 anys   79,7   80,2   80,0   3.674,2   3.842,6   4.002,3   3,7   4,64,2
De 55 anys i més   72,4   73,1   74,0   1.831,9   2.005,8   2.183,1   5,6   9,58,8
Homes   78,5   79,0   79,5   7.411,0   7.708,3   7.951,3   1,9   4,03,2
De 16 a 64 anys   78,8   79,4   79,9   7.382,4   7.680,8   7.921,1   1,9   4,03,1
De 16 a 24 anys   87,7   89,7   91,5   349,1   382,6   407,2   -0,7   9,66,4
De 25 a 34 anys   58,0   55,3   54,9   1.757,5   1.730,0   1.733,0   -1,0   -1,60,2
De 35 a 44 anys   80,0   81,0   81,6   2.426,1   2.533,7   2.574,3   1,7   4,41,6
De 45 a 54 anys   75,3   75,8   76,0   1.913,0   2.011,8   2.107,9   3,8   5,24,8
De 55 anys i més   67,5   68,0   68,9   965,3   1.050,4   1.129,0   5,2   8,87,5
Dones   87,0   87,2   87,2   6.874,8   7.065,2   7.276,9   1,2   2,83,0
De 16 a 64 anys   87,3   87,4   87,5   6.847,0   7.030,0   7.239,9   1,2   2,73,0
De 16 a 24 anys   93,6   94,0   94,6   328,1   353,4   355,2   -2,9   7,70,5
De 25 a 34 anys   69,0   65,2   62,0   1.724,2   1.667,6   1.635,5   -3,6   -3,3-1,9
De 35 a 44 anys   87,8   88,2   88,7   2.194,7   2.258,0   2.337,7   2,0   2,93,5
De 45 a 54 anys   85,1   85,6   84,9   1.761,2   1.830,9   1.894,5   3,6   4,03,5
De 55 anys i més   78,9   79,7   80,4   866,7   955,4   1.054,0   6,1   10,210,3
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016 la població assalariada a Catalunya va registrar un increment del 4,2% interanual i la taxa de salarització es va situar en el 83,3% de la població ocupada. En el cas de les dones, la taxa va ser superior (87,9%) a la dels homes (79,3%). Per grups d'edat, l'únic decrement de la població assalariada s'observa en la franja de 25 a 34 anys (-1,5%), resultat de les baixades, en aquesta franja, tant dels homes (-0,7%), com de les dones (-2,3%). En la resta d'edats, l'increment més gran en el cas dels homes es registra en la franja de 16 a 24 anys (18,1%) i en el cas de les dones en la franja de 55 anys i més (11,2%). A Espanya la població assalariada va créixer un 3,1% en un any i la taxa de salarització es va situar en el 83% de la població ocupada.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: