Població assalariada. Per sector contractant i sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   2.511,1   2.547,0   2.653,5   1,6   1,44,2
Sector privat   2.117,5   2.165,4   2.250,5   1,9   2,33,9
Sector públic   393,7   381,6   403,0   0,1   -3,15,6
Homes   1.252,7   1.290,2   1.342,1   0,7   3,04,0
Sector privat   1.099,0   1.137,4   1.184,6   -0,1   3,54,1
Sector públic   153,7   152,8   157,4   6,2   -0,63,0
Dones   1.258,4   1.256,8   1.311,5   2,6   -0,14,3
Sector privat   1.018,5   1.028,0   1.065,8   4,1   0,93,7
Sector públic   239,9   228,8   245,6   -3,5   -4,67,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   14.285,8   14.773,5   15.228,2   1,5   3,43,1
Sector privat   11.360,0   11.798,5   12.227,4   2,1   3,93,6
Sector públic   2.925,8   2.975,0   3.000,8   -0,4   1,70,9
Homes   7.411,0   7.708,3   7.951,3   1,9   4,03,2
Sector privat   6.051,8   6.344,0   6.602,0   2,0   4,84,1
Sector públic   1.359,3   1.364,3   1.349,3   1,2   0,4-1,1
Dones   6.874,8   7.065,2   7.276,9   1,2   2,83,0
Sector privat   5.308,3   5.454,5   5.625,5   2,1   2,83,1
Sector públic   1.566,5   1.610,7   1.651,5   -1,8   2,82,5
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016 la població assalariada a Catalunya va créixer un 4,2% respecte a un any enrere. Quant a la situació professional es van registrar augments anuals tant en el sector públic (5,6%) com en el privat (3,9%). En el sector privat el nombre d'homes assalariats va pujar un 4,1% i el de dones un 3,7%. En el sector públic, el nombre d'homes assalariats va créixer un 3% i el de dones un 7,3%. A Espanya, la població assalariada va pujar un 3,1% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Població assalariada. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: