Població assalariada. Per sector contractant i sexeM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   2.547,0   2.653,5   2.747,3   1,4   4,23,5
Sector privat   2.165,4   2.250,5   2.349,9   2,3   3,94,4
Sector públic   381,6   403,0   397,5   -3,1   5,6-1,4
Homes   1.290,2   1.342,1   1.385,7   3,0   4,03,3
Sector privat   1.137,4   1.184,6   1.236,6   3,5   4,14,4
Sector públic   152,8   157,4   149,1   -0,6   3,0-5,3
Dones   1.256,8   1.311,5   1.361,6   -0,1   4,33,8
Sector privat   1.028,0   1.065,8   1.113,2   0,9   3,74,4
Sector públic   228,8   245,6   248,4   -4,6   7,31,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   14.773,5   15.228,2   15.715,1   3,4   3,13,2
Sector privat   11.798,5   12.227,4   12.686,5   3,9   3,63,8
Sector públic   2.975,0   3.000,8   3.028,6   1,7   0,90,9
Homes   7.708,3   7.951,3   8.202,1   4,0   3,23,2
Sector privat   6.344,0   6.602,0   6.854,5   4,8   4,13,8
Sector públic   1.364,3   1.349,3   1.347,6   0,4   -1,1-0,1
Dones   7.065,2   7.276,9   7.512,9   2,8   3,03,2
Sector privat   5.454,5   5.625,5   5.832,0   2,8   3,13,7
Sector públic   1.610,7   1.651,5   1.681,0   2,8   2,51,8
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017 la població assalariada a Catalunya va créixer un 3,5% respecte a un any enrere. Quant a la situació professional es va registrar un augment anual en el sector privat del 4,4% mentre que el sector públic va disminuir un 1,4%. En el sector privat el nombre d'assalariats va pujar un 4,4% tant en el cas dels homes com en el de les dones. En el sector públic, el nombre d'homes assalariats va baixar un 5,3% i el de dones va augmentar un 1,1%. A Espanya, la població assalariada va créixer un 3,2% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Població assalariada. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: