Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   534,5   470,6   418,3   -10,0   -11,9-11,1
Agricultura i pesca   13,7   11,9   10,1   -2,2   -12,9-15,6
Indústria   70,8   59,4   50,2   -15,2   -16,1-15,4
Construcció   60,3   48,2   38,9   -20,9   -20,0-19,2
Serveis   357,1   321,1   291,5   -7,8   -10,1-9,2
Sense ocupació anterior   32,7   30,0   27,5   -0,1   -8,1-8,3
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   4.232,1   3.868,9   3.507,7   -7,5   -8,6-9,3
Agricultura i pesca   204,9   188,3   168,4   -5,5   -8,1-10,6
Indústria   411,1   361,3   316,9   -13,3   -12,1-12,3
Construcció   477,5   402,3   329,1   -18,0   -15,8-18,2
Serveis   2.772,6   2.581,7   2.385,8   -5,0   -6,9-7,6
Sense ocupació anterior   366,0   335,2   307,6   -4,5   -8,4-8,2
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

(*) Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.


Comentari

El nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació de Catalunya l'any 2017 va ser de 418,3 milers de persones, un 11,1% menys que l'any anterior. Serveis, que aplega la majoria dels aturats, registra un decrement anual del 9,2%. L'atur registrat també baixa en la construcció (-19,2%), la indústria (-15,4%), l'agricultura i pesca (-15,6%) i en el sector sense ocupació anterior (-8,3%). A Espanya, el nombre d'aturats registrats va disminuir un 9,3% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 3 de gener del 2018.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: