Atur registrat. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   593,6   534,5   470,6   -6,9   -10,0-11,9
Agricultura i pesca   14,0   13,7   11,9   8,5   -2,2-12,9
Indústria   83,5   70,8   59,4   -11,2   -15,2-16,1
Construcció   76,2   60,3   48,2   -17,5   -20,9-20,0
Serveis   387,3   357,1   321,1   -4,8   -7,8-10,1
Sense ocupació anterior   32,7   32,7   30,0   4,7   -0,1-8,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   4.575,9   4.232,1   3.868,9   -5,6   -7,5-8,6
Agricultura i pesca   216,8   204,9   188,3   7,6   -5,5-8,1
Indústria   473,9   411,1   361,3   -10,5   -13,3-12,1
Construcció   582,4   477,5   402,3   -17,3   -18,0-15,8
Serveis   2.919,6   2.772,6   2.581,7   -3,7   -5,0-6,9
Sense ocupació anterior   383,1   366,0   335,2   1,7   -4,5-8,4
Unitats: Milers de persones.

Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

(*) Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.


Comentari

El nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació de Catalunya l'any 2016 va ser de 470,6 milers de persones, un 11,9% menys que l'any anterior. Serveis, que aplega la majoria dels aturats, registra un decrement anual del 10,1%. L'atur registrat també baixa en la construcció (-20%), la indústria (-16,1%), l'agricultura i pesca (-12,9%) i en el sector sense ocupació anterior (-8,1%). A Espanya, el nombre d'aturats registrats va disminuir un 8,6% respecte al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 9 de gener del 2017.

Més informació a:

 Atur registrat. Per sectors. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Fluxos de l'atur registrat. Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 Estadístiques d'ocupació. Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: