Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   27.514,06   20.946,56      24.321,57   0,2   3,11,6
Indústria   31.368,57   24.821,34      29.417,29   -0,3   0,70,1
Construcció   25.776,80   18.838,01 *   24.603,42   7,9   -17,23,7
Serveis   26.326,28   20.500,52      23.134,02   -0,3   3,81,9
Guany mitjà per hora   16,96   14,37      15,77   0,5   3,82,1
Indústria   18,42   15,23      17,50   0,5   0,80,6
Construcció   15,49   13,21 *   15,15   8,4   -13,75,1
Serveis   16,57   14,27      15,37   -0,2   4,62,3
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.

* Dades poc significatives per al càlcul (mostra associada entre 100 i 500 unitats).
Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Homes        Dones        Total        Homes        Dones        Total
Salari brut anual mitjà   25.992,76   20.051,58   23.106,30   1,0   1,61,1
Indústria   28.663,97   22.490,62   27.103,53   0,4   0,30,4
Construcció   23.113,93   20.060,54   22.660,82   1,5   -6,60,2
Serveis   25.497,29   19.837,10   22.367,40   1,2   1,81,3
Guany mitjà per hora   16,04   13,80   15,01   1,3   1,81,4
Indústria   17,16   14,17   16,43   1,3   1,51,4
Construcció   13,67   13,41   13,64   1,7   -4,50,9
Serveis   15,97   13,77   14,81   1,2   1,91,4
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual d'estructura salarial.


Comentari

L'any 2015, el salari brut anual a Catalunya va ser de 24.321,57 euros, un 1,6% més que l'any anterior, segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. Per sexe, el salari de les dones va augmentar un 3,1% i el dels homes un 0,2%. Per sectors d'activitat, augmenta la indústria (0,1%), la construcció (3,7%) i els serveis (1,9%). A Espanya, el salari brut anual va variar un 1,1%, interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 3 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T

Sou aquí: