Importacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total importacions   72.908,7   76.988,2   78.158,9   7,4   5,61,5
Unió Europea (UE-28)   42.843,4   45.417,1   46.493,5   7,9   6,02,4
     Alemanya   12.563,7   13.869,1   14.497,1   12,6   10,44,5
     França   7.606,6   7.281,8   7.242,9   5,3   -4,3-0,5
     Itàlia   5.761,3   6.054,4   6.298,2   6,7   5,14,0
     Portugal   1.706,9   1.778,8   1.662,5   -7,4   4,2-6,5
     Regne Unit   2.542,4   2.682,9   2.475,5   13,9   5,5-7,7
Altres països i territoris d'Europa   4.920,1   4.149,5   4.608,2   4,6   -15,711,1
     Suïssa   1.548,5   1.545,6   1.980,5   15,1   -0,228,1
Amèrica del Nord   2.708,5   2.818,4   2.819,1   27,1   4,10,0
     Estats Units d'Amèrica   2.515,0   2.651,9   2.666,8   25,0   5,40,6
Amèrica Central i del Sud   2.805,2   2.970,9   2.712,2   -0,5   5,9-8,7
Resta del món   19.631,5   21.632,3   21.526,0   6,2   10,2-0,5
     Japó   1.363,1   1.727,9   1.883,1   7,7   26,89,0
     Xina   6.031,6   7.391,1   7.532,6   8,5   22,51,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total importacions   265.556,6   274.772,3   273.778,6   5,2   3,5-0,4
Unió Europea (UE-28)   142.407,3   154.271,1   156.420,4   9,0   8,31,4
     Alemanya   32.353,8   36.046,3   36.709,4   14,5   11,41,8
     França   29.275,3   30.063,2   30.941,7   7,2   2,72,9
     Itàlia   15.824,0   17.221,1   17.979,4   6,3   8,84,4
     Portugal   10.185,3   10.880,0   10.903,4   2,3   6,80,2
     Regne Unit   11.223,2   12.691,1   11.192,6   12,6   13,1-11,8
Altres països i territoris d'Europa   18.272,3   15.456,9   15.792,7   -1,0   -15,42,2
     Suïssa   2.886,4   3.126,7   3.556,8   9,2   8,313,8
Amèrica del Nord   11.343,2   13.814,5   14.257,7   -0,8   21,83,2
     Estats Units d'Amèrica   10.384,4   12.827,5   12.949,0   0,5   23,50,9
Amèrica Central i del Sud   17.779,5   14.993,6   14.040,1   -5,9   -15,7-6,4
Resta del món   75.754,3   76.236,3   73.267,6   3,9   0,6-3,9
     Japó   2.633,8   3.220,7   3.647,8   8,1   22,313,3
     Xina   19.938,5   23.664,7   23.840,2   14,5   18,70,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, Catalunya va importar mercaderies per valor de 78.158,9 milions d'euros, quantitat que es tradueix en un creixement anual de l'1,5%. Per grans àrees geogràfiques, van augmentar les importacions des de la Unió Europea (2,4%) i altres països i territoris d'Europa (11,1%). Les compres a Amèrica del Nord es van mantenir estables. En canvi, van registrar decrements Amèrica Central i del Sud (-8,7%) i la resta del món (-0,5%). Dins de la Unió Europea, destaquen els augments de les compres a Alemanya (4,5%) i Itàlia (4%). A Espanya, durant el 2016, les compres a l'exterior van disminuir un 0,4%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Importacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: