Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Importacions de productes industrials   68.438,2   71.002,4   75.762,9   8,6   3,76,4
Nivell tecnològic alt   8.439,2   8.726,4   9.307,8   9,1   3,46,1
     Unió Europea   4.882,0   4.939,7   5.220,5   5,3   1,25,0
     resta del món   3.557,2   3.786,7   4.087,3   14,9   6,57,6
Nivell tecnològic mitjà alt   32.208,1   34.314,8   36.395,4   10,8   6,55,8
     Unió Europea   23.086,1   24.013,5   25.109,9   7,3   4,04,0
     resta del món   9.122,0   10.301,3   11.285,5   20,6   12,99,9
Nivell tecnològic mitjà baix   9.942,8   9.520,2   10.704,8   -1,2   -4,312,0
     Unió Europea   6.019,3   5.773,5   6.293,4   2,3   -4,18,3
     resta del món   3.923,6   3.746,6   4.411,4   -6,1   -4,517,7
Nivell tecnològic baix   17.848,0   18.441,0   19.354,8   10,7   3,34,9
     Unió Europea   9.099,3   9.528,3   9.551,4   5,0   4,70,2
     resta del món   8.748,7   8.912,6   9.803,4   17,3   1,910,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Importacions de productes industrials   223.497,3   232.561,7   248.512,8   10,2   4,16,7
Nivell tecnològic alt   36.973,4   37.367,1   40.504,0   17,9   1,17,8
     Unió Europea   20.991,5   20.851,3   23.049,3   15,8   -0,79,8
     resta del món   15.982,0   16.515,8   17.454,7   20,8   3,35,2
Nivell tecnològic mitjà alt   97.227,8   100.506,2   106.068,4   13,4   3,45,4
     Unió Europea   72.840,1   74.240,8   76.997,2   10,7   1,93,5
     resta del món   24.387,7   26.265,3   29.071,2   22,5   7,711,0
Nivell tecnològic mitjà baix   34.236,9   36.594,7   39.717,4   -4,4   6,98,4
     Unió Europea   21.748,1   21.642,5   24.515,0   2,0   -0,513,2
     resta del món   12.488,8   14.952,2   15.202,4   -13,8   19,71,5
Nivell tecnològic baix   55.059,1   58.093,7   62.222,9   10,1   5,57,3
     Unió Europea   27.357,1   28.790,1   29.393,7   5,9   5,22,4
     resta del món   27.702,0   29.303,6   32.829,3   14,6   5,812,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, les importacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 75.762,9 milions d'euros, un 6,4% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic augmenten els nivells alt (6,1%), mitjà alt (5,8%), mitjà baix (12%) i baix (4,9%). Cal destacar el creixement de les importacions de la resta del món de productes de nivell tecnològic mitjà baix (17,7%). Pel que fa a Espanya, les importacions de productes industrials van augmentar un 6,7% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de març del 2018.

Més informació a:

 Importacions de productes industrial. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: