Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execucióM RSS 

Catalunya. 2013
        Despesa/PIB (%)        Valor        Variació (%)
           2011           2012           2013           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Total   1,60   1,51   1,50   3.103.712   2.991.010   2.960.612   -3,8   -3,6-1,0
Administració pública   0,32   0,31   0,30   625.173   614.318   596.591   -2,0   -1,7-2,9
Ensenyament superior   0,38   0,35   0,35   736.763   694.638   681.289   -2,5   -5,7-1,9
Empreses i IPSAL   0,89   0,85   0,85   1.741.777   1.682.055   1.682.732   -5,0   -3,40,0
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.


Nota: Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002-2008 base 2000, anys 2009-2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

Amunt
Espanya. 2013
        Despesa/PIB (%)        Valor        Variació (%)
           2011           2012           2013           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Total   1,36   1,27   1,24   14.184.295   13.391.607   13.011.798   -2,8   -5,6-2,8
Administració pública   0,26   0,24   0,23   2.762.385   2.556.646   2.436.444   -5,7   -7,4-4,7
Ensenyament superior   0,38   0,35   0,35   4.002.024   3.715.573   3.647.407   -2,9   -7,2-1,8
Empreses i IPSAL   0,70   0,67   0,66   7.419.886   7.119.386   6.927.947   -1,5   -4,0-2,7
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE.


Nota: Les dades de PIB són de l'INE (anys 2002-2008 base 2000, anys 2009-2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).


Comentari

La despesa interna de Catalunya en R+D va ser de 2.960 milions d'euros l'any 2013, dada que suposa una variació interanual de -1%. El pes de la despesa en R+D sobre el PIB va ser de l'1,5%. Per sectors, destaca l'aportació de les empreses i institucions privades sense afany de lucre, que representen el 56,8% del total de la despesa, seguit de l'ensenyament superior, que té una participació del 23%. L'Administració pública va aportar un 20,2% en la despesa interna en R+D. A Espanya, la despesa en R+D va ascendir a 13.011 milions d'euros, fet que suposa una variació del -2,8% respecte a l'any 2012. El pes de la despesa en R+D sobre el PIB es va situar en un 1,24%.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 22 de juliol del 2015.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca i desenvolupament, innovació
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe, ocupació i sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per tipus de despesa i sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per origen dels fons i sectors d'execució T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T