Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execucióM RSS 

Catalunya. 2014
        Despesa/PIB (%)        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Total   1,51   1,50   1,47   2.991.010   2.960.612   2.937.731   -3,6   -1,0-0,8
Administració pública   0,31   0,30   0,30   614.318   596.591   591.281   -1,7   -2,9-0,9
Ensenyament superior   0,35   0,35   0,33   694.638   681.289   666.337   -5,7   -1,9-2,2
Empreses i IPSAL   0,85   0,85   0,84   1.682.055   1.682.732   1.680.112   -3,4   0,0-0,2
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.


Nota: Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002-2008 base 2000, anys 2009-2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

Amunt
Espanya. 2014
        Despesa/PIB (%)        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Total   1,28   1,26   1,23   13.391.607   13.011.798   12.820.756   -5,6   -2,8-1,5
Administració pública   0,25   0,24   0,23   2.556.646   2.436.444   2.408.695   -7,4   -4,7-1,1
Ensenyament superior   0,36   0,35   0,35   3.715.573   3.647.407   3.606.171   -7,2   -1,8-1,1
Empreses i IPSAL   0,68   0,67   0,65   7.119.386   6.927.947   6.805.891   -4,0   -2,7-1,8
Unitats: Milers d'euros.

Font: INE.


Nota: Les dades de PIB són de l'INE (anys 2002-2008 base 2000, anys 2009-2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).


Comentari

La despesa interna de Catalunya en R+D va ser de 2.937 milions d'euros l'any 2014, dada que suposa una variació interanual de -0,8%. El pes de la despesa en R+D sobre el PIB va ser de l'1,47%. Per sectors, destaca l'aportació de les empreses i institucions privades sense afany de lucre, que representen el 57,2% del total de la despesa, seguit de l'ensenyament superior, que té una participació del 22,7%. L'Administració pública va aportar un 20,1% en la despesa interna en R+D. A Espanya, la despesa en R+D va ascendir a 12.820 milions d'euros, fet que suposa una disminució de l'1,5% respecte a l'any 2013. El pes de la despesa en R+D sobre el PIB es va situar en un 1,23%.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 26 de juliol del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe, ocupació i sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per tipus de despesa i sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per origen dels fons i sectors d'execució T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: