Innovació tecnològica. EmpresesM RSS 

Catalunya. 2014
           2012           2013           2014
Empreses amb activitats d'innovació tecnològica   3.951   3.3963.631
Empreses amb despesa en: (1)   
     R+D interna   1.875   1.8121.813
     R+D externa   878   781687
     Adquisició de maquinària i equip   1.580   1.3051.491
     Adquisició d'altres coneixements externs   120   108167
     Formació   1.544   8821.326
     Comercialització   839   723735
     Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució   495   408337
Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys   4.415   4.0574.307
% sobre el total d'empreses   14,4   14,415,8
     segons tipus d'innovació (1)   
     de producte   2.255   2.3022.336
     de procés   3.432   2.9853.238
     de producte i procés   1.272   1.2311.267
Empreses EIN en el període (2)   5.158   4.7034.925
% EIN sobre el total   16,9   16,718,0
Empreses EIN que han cooperat en innovació tecnològica(2)   1.322   1.1121.266
Empreses EIN que demanen patents (2)   456   439367
Unitats: Empreses.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.


(1) Classificació a partir de multiresposta.

(2) Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques en el període més aquelles que les tenen en curs o no exitoses en el mateix període.

Amunt
Espanya. 2014
           2012           2013           2014
Empreses amb activitats d'innovació tecnològica   18.077   16.11915.748
Empreses amb despesa en: (1)   
     R+D interna   8.196   7.8807.628
     R+D externa   4.339   4.2733.486
     Adquisició de maquinària i equip   7.762   6.3496.747
     Adquisició d'altres coneixements externs   535   487510
     Formació   6.822   5.1515.096
     Comercialització   3.758   3.1613.389
     Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució   1.709   1.7471.516
Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys   20.815   19.37018.511
% sobre el total d'empreses   13,2   13,213,3
     segons tipus d'innovació (1)   
     de producte   10.045   9.9259.894
     de procés   16.512   14.83314.240
     de producte i procés   5.743   7.7385.623
Empreses EIN en el període (2)   24.464   22.96121.691
% EIN sobre el total   15,5   15,715,5
Empreses EIN que han cooperat en innovació tecnològica(2)   6.444   6.1196.133
Empreses EIN que demanen patents (2)   1.737   1.6451.272
Unitats: Empreses.

Font: INE.


(1) Classificació a partir de multiresposta.

(2) Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques en el període més aquelles que les tenen en curs o no exitoses en el mateix període.


Comentari

El nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica va ser de 3.631 a Catalunya l'any 2014. D'aquestes empreses, un 49,9% van destinar la despesa a R+D interna i un 18,9% a despesa en R+D externa. Cal destacar que el 41,1% d'empreses va decidir gastar en compra de maquinària i equips, un 36,5% en formació i un 20,2% en comercialització. El nombre d'empreses amb innovació tecnològica en els darrers tres anys ha estat de 4.307, dada que representa el 15,8% sobre el total d'empreses. Segons el tipus d'innovació, es mostra una major tendència pel procés, seguit de la innovació de producte. El nombre d'empreses EIN es va situar en 4.925, xifra que representa el 18% respecte al total d'empreses. A Espanya el nombre d'empreses amb activitats innovadores va ser de 18.511, i el nombre d'empreses EIN es va situar en 21.691.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 26 de juliol del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe, ocupació i sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per tipus de despesa i sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per origen dels fons i sectors d'execució T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: