Equipament i ús de les noves tecnologiesM RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Equipament a l'habitatge (1)   
     ordinador   78,7   79,480,9
     Internet   77,6   80,782,9
     mòbil   97,1   96,296,7
Ús alguna vegada (2)   
     ordinador   85,4   85,8:
     Internet   83,2   84,485,1
     compres   52,4   55,756,2
Ús en els darrers tres mesos (2)   
     ordinador   79,5   79,5:
     Internet   80,5   83,182,8
     compres   30,3   38,841,4
Unitats: Tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Equipament a l'habitatge (1)   
     ordinador   74,8   75,977,1
     Internet   74,4   78,781,9
     mòbil   96,4   96,796,7
Ús alguna vegada (2)   
     ordinador   79,8   81,5:
     Internet   78,6   81,082,7
     compres   43,2   48,050,1
Ús en els darrers tres mesos (2)   
     ordinador   73,3   73,8:
     Internet   76,2   78,780,6
     compres   27,5   32,134,9
Unitats: Tant per cent.

Font: INE.

: No disponible.

(1) Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.

(2) Persones de 16 a 74 anys.

Nota: A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.


Comentari

L'any 2016, el 80,9% dels habitatges catalans disposa d'ordinador, el 82,9% d'Internet i el 96,7% de mòbil. Pel que fa a la freqüència d'ús per persones entre 16 i 74 anys, en els darrers tres mesos s'han connectat a Internet un 82,8%, i un 41,4% de persones d'aquesta franja d'edat ha utilitzat les noves tecnologies per fer compres. A Espanya, el 77,1% dels habitatges disposa d'ordinador i el 81,9% d'Internet.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de novembre del 2016.

Més informació a:

 Equipament i ús de les TIC a les llars. Informació monogràfica. Idescat.
 TIC a les llars. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: