Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o mésM RSS 

Catalunya. 2015
           2013           2014           2015
Ordinador   99,8   99,399,3
Connexió a Internet   99,0   99,198,6
Correu electrònic   :   ::
Intranet   :   ::
Pàgina web   82,7   83,281,1
Compren per comerç electrònic   34,2   30,835,5
Venen per comerç electrònic   21,9   20,323,8
Unitats: % empreses.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2015
           2013           2014           2015
Ordinador   99,2   99,299,1
Connexió a Internet   98,3   98,498,4
Correu electrònic   :   ::
Intranet   :   ::
Pàgina web   74,5   75,476,2
Compren per comerç electrònic   28,5   27,632,1
Venen per comerç electrònic   17,8   17,620,1
Unitats: % empreses.

Font: INE.

: No disponible.

Notes:

- Les dades anteriors a l'enquesta de 2010 es refereixen a empreses de 10 assalariats o més.

- El període de referència de les dades sobre equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) és el primer trimestre de l'any posterior a l'indicat.

Advertiment: El nombre d'empreses que venen per comerç electrònic l'any 2014 a Espanya, publicat el 25 de novembre de 2015, era incorrecte. Es va corregir el 3 de març de 2016.


Comentari

L'any 2015 les empreses catalanes de 10 ocupats o més mostren els següents resultats pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (TIC): el 99,3% de les empreses diposa d'ordinador, el 98,6% disposen de connexió a Internet i el 81,1% tenen pàgina web. De les empreses catalanes de 10 ocupats o més, s'observa que un 35,5% d'elles compren per comerç electrònic, mentre que un 23,8% venen per aquest mitjà.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 6 d'octubre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: