Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o mésM RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Ordinador   99,3   99,399,7
Connexió a Internet   99,1   98,698,9
Correu electrònic   :   ::
Intranet   :   ::
Pàgina web   83,2   81,184,2
Compren per comerç electrònic   30,8   35,536,5
Venen per comerç electrònic   20,3   23,825,1
Unitats: % empreses.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Ordinador   99,2   99,199,6
Connexió a Internet   98,4   98,498,7
Correu electrònic   :   ::
Intranet   :   ::
Pàgina web   75,4   76,276,7
Compren per comerç electrònic   27,6   32,131,4
Venen per comerç electrònic   17,6   20,120,4
Unitats: % empreses.

Font: INE. Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses.

: No disponible.

Notes:

- Les dades anteriors a l'enquesta de 2010 es refereixen a empreses de 10 assalariats o més.

- El període de referència de les dades sobre equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) és el primer trimestre de l'any posterior a l'indicat.


Comentari

L'any 2016 les empreses catalanes de 10 ocupats o més mostren els següents resultats pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (TIC): el 99,7% de les empreses disposa d'ordinador, el 98,9% disposen de connexió a Internet i el 84,2% tenen pàgina web. De les empreses catalanes de 10 ocupats o més, s'observa que un 36,5% d'elles compren per comerç electrònic, mentre que un 25,1% venen per aquest mitjà.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 30 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: