Creixement del cost laboral unitari. 2013M 

           2011           2012           2013
Catalunya   -1,3        -2,4     -1,3     
Espanya   -1,0 (p)   -2,9 (p)-0,4 (p)
Zona euro   0,6        1,9     1,2     
Unió Europea   0,3        3,0     0,3     
Unitats: % variació anual.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 9 d'octubre del 2015.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T