Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Treball > Resultats

Creixement del cost laboral unitari. 2012M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
           2010           2011           2012
Catalunya   -2,6   -1,2-3,4
Espanya   -1,8   -1,0-3,0
Zona euro (UE-18)   -1,4   -0,40,6
Unió Europea   -1,4   -0,80,8
Unitats: % variació anual.
Font: Idescat i Eurostat.

Data de publicació:

Darrer període (2012): 8 d'agost del 2014.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa T
 Taxa d'activitat. Per sexe T
 Població ocupada. Per sectors T
 Creixement de la població ocupada. Per sexe T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Bretxa salarial entre homes i dones T
 Creixement del cost laboral unitari T

20.01.2015