Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Economia > Resultats

Deute públic respecte al PIB. 2013M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
           2011           2012           2013
Catalunya   21,7   26,729,9
Espanya   70,5   86,0:
Zona euro   87,2   90,5:
Unió Europea   82,3   85,1:
Unitats: % del PIB.
: No disponible.
Font: Departament d'Economia i Coneixement i Eurostat.

Nota: En el cas de Catalunya les dades es refereixen al sector públic consolidat de l'Administració autonòmica.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 31 de març del 2014.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Economia
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T
 Comerç exterior T
 Integració del comerç de béns T
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T
 Producció final agrària T
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

20.01.2015