Deute públic respecte al PIB. 2014M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
           2012           2013           2014
Catalunya   26,4   29,532,4
Espanya   84,4   92,197,7
Zona euro   89,1   90,991,9
Unió Europea   83,7   85,586,8
Unitats: % del PIB.

Font Catalunya: Departament d'Economia i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: En el cas de Catalunya les dades es refereixen al sector públic consolidat de l'Administració autonòmica.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 30 de març del 2015.

Taula completada amb data 19 de maig del 2015.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Economia
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T
 Comerç exterior T
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T
 Producció final agrària T
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

19.05.2015