Deute públic respecte al PIB. 2015M 

           2013           2014           2015
Catalunya   29,9   32,735,3
Espanya   93,7   99,399,2
Zona euro   91,1   92,090,7
Unió Europea   85,5   86,885,2
Unitats: % del PIB.

Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Nota: En el cas de Catalunya les dades es refereixen al sector públic consolidat de l'Administració autonòmica.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 11 d'abril del 2016.

Taula completada amb data 16 de juny del 2016.

Més informació a:

 Economia i finances. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Economia
 Producte interior brut T
 PIB per habitant T
 PIB per persona ocupada en paritat de poder de compra (PPC) T
 Valor afegit brut. Per sectors T
 Comerç exterior T
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T
 Producció final agrària T
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Establiments turístics T
 Places turístiques T
 Pernoctacions T
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T