Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Societat > Resultats

Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe. 2012M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
        Homes        Dones        Total
Catalunya   7,6   10,18,8
Espanya   9,9   11,610,7
Zona euro   8,0   8,78,4
Unió Europea (UE-27)   8,3   9,79,0
Unitats: %.
Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat.

Àmbit geogràfic: Unió Europea (27).

Data de publicació:

Darrer període (2012): 4 de febrer del 2013. Proper període (2013): maig del 2014. (modificat)

Taula completada amb data 13 de març del 2014.

Més informació a:

 Població y condicions socials. Eurostat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Societat
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

13.03.2014