Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors. 2017M 

Població ocupada. Total. 2017
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   3.051,4   3.159,1   3.245,3   100,0   100,0100,0
Espanya   17.717,0   18.183,0   :   100,0   100,0:
Zona euro   140.188,0   142.561,0   :   100,0   100,0:
Unió Europea   215.231,0   218.382,0   :   100,0   100,0:
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Nota: En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.

Amunt
Població ocupada. Agricultura. 2017
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   47,3   49,4   53,8   1,5   1,61,7
Espanya   724,8   760,9   :   4,1   4,2:
Zona euro   4.258,8   4.293,6   :   3,0   3,0:
Unió Europea   9.054,8   8.735,9   :   4,2   4,0:
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Població ocupada. Indústria. 2017
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   579,7   581,8   586,9   19,0   18,418,1
Espanya   2.470,4   2.508,3   :   13,9   13,8:
Zona euro   24.288,2   24.584,2   :   17,3   17,2:
Unió Europea   37.580,1   38.131,1   :   17,4   17,4:
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Població ocupada. Construcció. 2017
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   182,0   183,1   206,7   6,0   5,86,4
Espanya   1.067,8   1.068,8   :   6,0   5,9:
Zona euro   9.172,8   9.195,3   :   6,5   6,4:
Unió Europea   14.592,5   14.729,9   :   6,8   6,7:
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
Amunt
Població ocupada. Serveis. 2017
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Catalunya   2.242,5   2.344,9   2.397,9   73,5   74,273,9
Espanya   13.454,4   13.844,6   :   75,9   76,1:
Zona euro   101.961,2   103.908,1   :   72,5   72,7:
Unió Europea   153.187,4   155.915,5   :   71,0   71,2:
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.
 Població i condicions socials. (2001-2007). Eurostat (dades per sectors).
 Població i condicions socials. Eurostat (dades per sectors).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: