Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors. 2016M 

Població ocupada. Total*. 2016
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   3.006,1   3.051,4   3.159,1   100,0   100,0100,0
Espanya   17.211,0   17.717,0   18.183,0   100,0   100,0100,0
Zona euro   138.791,0   140.094,0   142.447,0   100,0   100,0100,0
Unió Europea   212.855,0   215.137,0   218.268,0   100,0   100,0100,0
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


(*) En el total d'ocupats de la zona euro i Unió Europea s'inclouen els ocupats dels quals es desconeix el sector.

Amunt
Població ocupada. Agricultura. 2016
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   44,2   47,3   49,4   1,5   1,51,6
Espanya   724,9   724,8   760,9   4,2   4,14,2
Zona euro   4.336,3   4.258,8   4.293,6   3,1   3,03,0
Unió Europea   9.291,6   9.054,8   8.735,9   4,4   4,24,0
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Població ocupada. Indústria. 2016
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   554,1   579,7   581,8   18,4   19,018,4
Espanya   2.369,5   2.470,4   2.508,3   13,8   13,913,8
Zona euro   24.086,8   24.288,2   24.584,2   17,3   17,317,2
Unió Europea   37.335,1   37.580,1   38.131,1   17,5   17,417,4
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Població ocupada. Construcció. 2016
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   180,7   182,0   183,1   6,0   6,05,8
Espanya   989,3   1.067,8   1.068,8   5,7   6,05,9
Zona euro   9.173,8   9.172,8   9.195,3   6,6   6,56,4
Unió Europea   14.595,6   14.592,5   14.729,9   6,8   6,86,7
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Amunt
Població ocupada. Serveis. 2016
        Valor (mitjana anual)        % sobre el total
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Catalunya   2.227,2   2.242,5   2.344,9   74,1   73,574,2
Espanya   13.126,8   13.454,4   13.844,6   76,3   75,976,1
Zona euro   100.857,3   101.961,2   103.908,1   72,4   72,572,7
Unió Europea   150.959,3   153.187,4   155.915,5   70,7   71,071,2
Unitats: Milers.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 13 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.
 Població i condicions socials. (2001-2007). Eurostat (dades per sectors).
 Població i condicions socials. Eurostat (dades per sectors).

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: