Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB. 2015M 

           2013           2014           2015
Catalunya   1,53   1,491,52
Espanya   1,27   1,241,22
Zona euro   2,10   2,132,13
Unió Europea   2,02   2,032,03
Unitats: % del PIB (base 2010).

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

Notes:

- Objectiu UE-28 (3%); objectiu Espanya (2%)

- Les dades dels darrers quatre anys són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: