Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe. 2017M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   69,4        77,8     73,6     
Espanya   66,4 (p)   77,0 (p)71,6 (p)
Zona euro   78,8 (p)   84,8 (p)81,7 (p)
Unió Europea   80,8 (p)   85,8 (p)83,2 (p)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Taula completada amb data 28 de març del 2018.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: