Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 2016M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   35,4        50,4     43,1     
Espanya   33,5 (p)   46,8 (p)40,2 (p)
Zona euro   33,1 (p)   42,1 (p)37,6 (p)
Unió Europea   34,3 (p)   43,8 (p)39,0 (p)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(p) Provisional.

Nota: Objectiu UE-28 (40%); objectiu Espanya (44%)


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Taula completada amb data 20 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: