Abandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2014M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Homes        Dones        Total
Catalunya   26,7        17,5     22,2     
Espanya   25,6 (b)   18,1 (b)21,9 (b)
Zona euro   13,6 (b)   10,0 (b)11,9 (b)
Unió Europea   12,8 (b)   9,6 (b)11,2 (b)
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

(b) Ruptura de sèrie.

Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)


Data de publicació:

Darrer període (2014): 6 de febrer del 2015.

Sèries revisades amb data 28 d'octubre del 2015.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Societat
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

28.10.2015