Abandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2017M 

        Homes        Dones        Total
Catalunya   19,6   14,417,1
Espanya   :   ::
Zona euro   :   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: %.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)

Advertiment: La dada de la zona euro de l'any 2016 era errònia Es va corregir el 3 de gener del 2018.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: