Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Societat > Resultats

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2012M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
        Homes        Dones        Total
Catalunya   28,2   19,624,0
Espanya   28,8   20,824,9
Zona euro   :   ::
Unió Europea   14,4   10,912,7
Unitats: %.
: No disponible.
Font: Idescat (a partir de dades de l'INE) i Eurostat.

Nota: Objectiu UE-28 (10%); objectiu Espanya (15%)

Data de publicació:

Darrer període (2012): 4 de febrer del 2013. Proper període (2013): maig del 2014. (modificat)

Sèries d'Espanya, zona euro i Unió Europea revisades en data 13 de març del 2014 (sense canvis).

Més informació a:

 Indicadors Europa 2020. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Societat
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants universitaris. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Desigualtat de la distribució de la renda T
 Taxa de risc de pobresa. Per sexe T
 Taxa de risc de pobresa en el treball. Per sexe T
 Població en risc de pobresa o d'exclusió social Europa 2020 T
 Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa Europa 2020 T
 Població en risc de pobresa després de transferències socials Europa 2020 T
 Població amb privació material severa Europa 2020 T
 Bretxa del risc de pobresa. Per grups d'edat i sexe T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

03.01.2014