Fills per dona. 2016M 

           2014           2015           2016
Catalunya   1,38          1,39       1,39 (p)
Espanya   1,32          1,33       :     
Zona euro   1,56 (bep)   1,56 (bep):     
Unió Europea   1,58 (bep)   1,58 (bep):     
Unitats: Fills per dona.

Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(p) Provisional.
(b) Ruptura de sèrie.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 28 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de fecunditat. Indicadors anuals. Idescat.
 Població i condicions socials. Indicadors a llarg termini. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: