Unió Europea > Indicadors de la Unió Europea > Població > Resultats

Taxa bruta de nupcialitat. 2012M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
        Valor
           2010           2011           2012
Catalunya   3,6   3,4     3,6     
Espanya   3,6   3,4 (p)3,5 (p)
Zona euro (UE-17)   4,1   4,0     :     
Unió Europea (UE-27)   4,4   :     :     
Unitats: Nombre de matrimonis per 1.000 habitants.
: No disponible.
(p) Provisional.
Font: Idescat i Eurostat.

Àmbits geogràfics: Zona euro (17), Unió Europea (27).

Data de publicació:

Darrer període (2012): 26 de novembre del 2013. Proper període (2013): novembre del 2014.

Sèries d'Espanya, zona euro i Unió Europea revisades en data 13 de març del 2014 (sense canvis).

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població
 Densitat de població T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes a 1 de gener T
 Població estrangera a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener T
 Creixement natural de la població T
 Creixement migratori T
 Creixement total de la població T
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Esperança de vida en néixer. Per sexe T
 Esperança de vida als 60 anys. Per sexe T
 Taxa bruta de nupcialitat T
 Taxa bruta de divorcis T

03.01.2014