Taxa bruta de nupcialitat. 2014M 

           2012           2013           2014
Catalunya   3,6   3,53,6
Espanya   3,5   3,3:
Zona euro   4,1   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: Matrimonis per 1.000 habitants.

Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 29 d'octubre del 2015.

Sèries revisades amb data 15 de març del 2016.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població
 Densitat de població T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Població estrangera a 1 de gener T
 Sol·licitants d'asil T
 Població projectada a 1 de gener T
 Creixement natural de la població T
 Creixement migratori T
 Creixement total de la població T
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Esperança de vida en néixer. Per sexe T
 Esperança de vida als 60 anys. Per sexe T
 Taxa bruta de nupcialitat T
 Taxa bruta de divorcis T