Taxa bruta de nupcialitat. 2014M 

           2012           2013           2014
Catalunya   3,6   3,53,6
Espanya   3,5   3,3:
Zona euro   4,1   ::
Unió Europea   :   ::
Unitats: Matrimonis per 1.000 habitants.

Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 29 d'octubre del 2015.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Llars, famílies i matrimonis
 Taxa bruta de nupcialitat T
 Taxa bruta de divorcis T