> Versió accessible

Taxa bruta de nupcialitat. 2013M 

Indicadors de la Unió Europea | Sèries | En Excel
           2011           2012           2013
Catalunya   3,4   3,63,5
Espanya   3,4   3,53,3
Zona euro   4,0   4,1:
Unió Europea   4,2   ::
Unitats: Matrimonis per 1.000 habitants.

Font Catalunya: Idescat; INE. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 20 de novembre del 2014.

Taula completada amb data 20 de juliol del 2015.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població
 Densitat de població T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Població estrangera a 1 de gener T
 Sol·licitants d'asil T
 Població projectada a 1 de gener T
 Creixement natural de la població T
 Creixement migratori T
 Creixement total de la població T
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Esperança de vida en néixer. Per sexe T
 Esperança de vida als 60 anys. Per sexe T
 Taxa bruta de nupcialitat T
 Taxa bruta de divorcis T

20.07.2015