Sol·licitants d'asil. 2015M 

        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Catalunya   484   786   1.302   135,0   62,465,6
Espanya   4.495   5.615   14.785   75,2   24,9163,3
Zona euro   :   :   :   ..   ....
Unió Europea   432.055   627.780   1.322.190   28,6   45,3110,6
Unitats: Persones.

Font Catalunya: Ministerio del Interior. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 2 de setembre del 2016.

Més informació a:

 Població i condicions socials. Eurostat.
 Ministerio del Interior.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Població estrangera
 Població estrangera a 1 de gener T
 Sol·licitants d'asil T

Sou aquí: