Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016M RSS 

Catalunya. 2016
        Per llar        Per persona
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Aliments i begudes no alcohòliques   :   :   4.571   :   :1.848
Begudes alcohòliques i tabac   :   :   518   :   :209
Vestit i calçat   :   :   1.486   :   :601
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles   :   :   9.331   :   :3.772
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar   :   :   1.344   :   :543
Sanitat   :   :   1.014   :   :410
Transport   :   :   3.643   :   :1.473
Comunicacions   :   :   942   :   :381
Oci i cultura   :   :   1.777   :   :718
Educació   :   :   558   :   :226
Restaurants i hotels   :   :   2.748   :   :1.111
Altres béns i serveis   :   :   2.514   :   :1.016
Unitats: Euros.

Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.

Amunt
Espanya. 2016
        Per llar        Per persona
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Aliments i begudes no alcohòliques   :   :   4.123   :   :1.654
Begudes alcohòliques i tabac   :   :   536   :   :215
Vestit i calçat   :   :   1.451   :   :582
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles   :   :   8.706   :   :3.492
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar   :   :   1.283   :   :515
Sanitat   :   :   967   :   :388
Transport   :   :   3.264   :   :1.309
Comunicacions   :   :   882   :   :354
Oci i cultura   :   :   1.594   :   :639
Educació   :   :   399   :   :160
Restaurants i hotels   :   :   2.780   :   :1.115
Altres béns i serveis   :   :   2.215   :   :889
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Nota: Les dades de Catalunya i Espanya corresponents als anys 2006-2012 han estat revisades amb les poblacions de referència actualitzades, a partir del Cens de població i habitatges del 2011.

Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques.

Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac.

Grup 3: Vestit i calçat.

Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles.

Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar.

Grup 6: Sanitat.

Grup 7: Transport.

Grup 8: Comunicacions.

Grup 9: Oci i cultura.

Grup 10: Educació.

Grup 11: Restaurants i hotels.

Grup 12: Altres béns i serveis.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 27 de juliol del 2016.

Més informació a:

 Estadística de despesa en consum de les llars. Idescat.
 Enquesta de pressupostos familiars. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Despesa mitjana de les llars. Base 2016 T
 Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Matriculació de vehicles. Per tipus T

Sou aquí: