Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Per persona        Per unitat de consum
Homes   12.99819.343
Dones   12.33518.332
Total   12.66018.828
Unitats: Euros.

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.

Amunt
Espanya. 2016
        Per persona        Per unitat de consum
Homes   10.76615.969
Dones   10.65115.719
Total   10.70815.842
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: