Indicadors de distribució personal de la renda. Base 2013M RSS 

Catalunya. 2015
           2015
Índex de Gini32,3
S80/S206,0

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
           2015
Índex de Gini34,6
S80/S206,9

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de juny del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual per persona i unitat de consum. Per sexe i edat. Base 2013 T
 Indicadors de distribució personal de la renda. Base 2013 T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar. Base 2013 T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) i els seus components. Base 2013 T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe. Base 2013 T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T