Indicadors de desigualtat de la distribució de la rendaM RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Índex de Gini   33,0   32,331,4
Índex de ràtio S80/S20   6,5   6,05,5

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.

Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Índex de Gini   34,7   34,634,5
Índex de ràtio S80/S20   6,8   6,96,6

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: