Coneixement del catalàM 

Demografia i qualitat de vida | Sèries | En Excel
Catalunya. 2011
        Població de                El sap                El sap                El sap                No        
        2 anys i més        L'entén        %        parlar        %        llegir        %        escriure        %        l'entén        %
De 2 a 14 anys   1.016   985   97   805   79   704   69   616   61   313
De 15 a 29 anys   1.207   1.158   96   1.024   85   1.077   89   975   81   494
De 30 a 44 anys   1.950   1.859   95   1.483   76   1.653   85   1.323   68   915
De 45 a 59 anys   1.490   1.426   96   1.046   70   1.216   82   698   47   644
De 60 a 74 anys   1.005   947   94   606   60   701   70   297   30   586
De 75 a 84 anys   476   432   91   280   59   297   62   114   24   449
De 85 anys i més   163   143   88   101   62   103   63   46   29   2012
Total   7.306   6.949   95   5.345   73   5.750   79   4.069   56   3575
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat.


Data de publicació:

Darrer període (2011): 21 de novembre del 2013.

Més informació a:

 Coneixement del català. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Llengua
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T