Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuacióM RSS 

Catalunya. 2014
        Nombre        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Expedients de queixa   8.231   13.996   14.820   2,1   70,05,9
Actuacions d'ofici   155   358   523   34,8   131,046,1
Total   8.386   14.354   15.343   2,5   71,26,9

Font: Síndic de Greuges.

Amunt
Espanya. 2014
        Nombre        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Expedients de queixa   33.478   22.692   23.186   56,3   -32,22,2
Actuacions d'ofici   371   347   489   -26,7   -6,540,9
Total   33.849   23.039   23.675   54,4   -31,92,8

Font: Defensor del Pueblo.

Nota: A Catalunya, el total no inclou les consultes.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 25 de novembre del 2015.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T