Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduacióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Major   :   :   :   ..   ....
Comissaris   15   15   15   -6,3   0,00,0
Intendents   47   47   45   2,2   0,0-4,3
Inspectors   133   133   133   0,0   0,00,0
Sotsinspectors   375   373   370   0,5   -0,5-0,8
Sergents   883   878   875   -0,8   -0,6-0,3
Caporals   2.544   2.536   2.514   -0,4   -0,3-0,9
Agents   13.083   12.991   12.917   -0,5   -0,7-0,6
Total   17.080   16.973   16.869   -0,5   -0,6-0,6

Font: Departament d'Interior.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 29 de febrer del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T