Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduacióM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Major   :   :   :   ..   ....
Comissaris   15   15   15   0,0   0,00,0
Intendents   47   45   43   0,0   -4,3-4,4
Inspectors   133   133   133   0,0   0,00,0
Sotsinspectors   373   370   401   -0,5   -0,88,4
Sergents   878   875   924   -0,6   -0,35,6
Caporals   2.536   2.514   2.619   -0,3   -0,94,2
Agents   12.991   12.917   12.648   -0,7   -0,6-2,1
Total   16.973   16.869   16.783   -0,6   -0,6-0,5

Font: Departament d'Interior.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 13 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: