Població reclusa. Per tipus de reclusióM RSS 

Catalunya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Penats (nombre)   8.293   8.289   7.967   -3,1   0,0-3,9
Penats (%)   82,4   84,4   85,7   ..   ....
Preventius (nombre)   1.769   1.529   1.327   -9,3   -13,6-13,2
Preventius (%)   17,6   15,6   14,3   ..   ....
Total   10.062   9.818   9.294   -4,3   -2,4-5,3

Font: Departament de Justícia.

Amunt
Espanya. 2014
        Valor        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Penats (nombre)   53.948   57.473   56.422   -7,5   6,5-1,8
Penats (%)   78,6   86,1   86,8   ..   ....
Preventius (nombre)   10.443   9.292   8.595   -14,0   -11,0-7,5
Preventius (%)   15,2   13,9   13,2   ..   ....
Total   68.597   66.765   65.017   -2,7   -2,7-2,6

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 19 de febrer del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T