Cultura · Llengua 

Índex

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional


IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  166,0  174,6
(Variació interanual)  4,7 %  8,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Cultura · Llengua
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: