Cultura · Llengua 

Índex

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional


IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  169,4  166,0
(Variació interanual)  13,5 %  4,7 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Cultura · Llengua
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: