Cultura · Llengua 

Índex

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional


IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  161,2  164,6
(Variació interanual)  12,4 %  16,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Cultura · Llengua
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: