Indústria · Energia 

Índex

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)
Població ocupada en la indústria
Matriculació de vehicles industrials
Indicador de clima industrial (ICI)
Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsIndicadorÍndex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari    Desembre/2016     Gener/2017 
Índex (base 2005=100)  101,5  104,3
(Variació interanual)  5,2 %  -0,1 %
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials    Desembre/2016     Gener/2017 
Índex (base 2005=100)  91,5  100,4
(Variació interanual)  -1,5 %  6,9 %
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions    Desembre/2016     Gener/2017 
Indústries extractives (Variació interanual)  15,7 %  7,5 %
Indústries manufactureres (Variació interanual)  -1,5 %  6,8 %
IndicadorÍndex de volum de negoci a la indústria (IVNI)    Desembre/2016     Gener/2017 
IVNI mensual (variació interanual)  0,5 %  13,4 %
Productes industrials (variació interanual)  -1,0 %  11,4 %
IndicadorÍndex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)    Desembre/2016     Gener/2017 
IECI mensual (variació interanual)  1,5 %  13,7 %
Productes industrials (variació interanual)  0,1 %  11,8 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    Gener/2017     Febrer/2017 
Índex general (Variació interanual)  6,9 %  6,2 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  1,7 %  2,5 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    Gener/2017     Febrer/2017 
Indústries extractives (variació interanual)  0,3 %  0,1 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  3,3 %  4,5 %
IndicadorMatriculació de vehicles industrials    Gener/2017     Febrer/2017 
Nombre  2.663  5.409
(Variació interanual)  14,0 %  113,3 %
IndicadorIndicador de clima industrial (ICI)    Gener/2017     Febrer/2017 
Indicador (en saldo de respostes)  -2,3  0,8
 
IndicadorFacturació d'energia elèctrica. Per sectors    Gener/2017     Febrer/2017 
Facturació d'energia elèctrica (GWh)  3.485  3.337
(Variació interanual)  5,0 %  1,3 %
IndicadorPoblació ocupada en la indústria    III/2016     IV/2016 
Població ocupada en la indústria (en milers de persones)  577,4  581,2
(Variació interanual)  -2,2 %  -1,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T