Indústria · Energia 

Índex

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari
Població ocupada en la indústria
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)
Matriculació de vehicles industrials
Indicador de clima industrial (ICI)
Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsIndicadorÍndex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari    12/17     01/18 
Índex (base 2005=100)  112,4  108,0
(Variació interanual)  11,0 %  5,0 %
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials    12/17     01/18 
Índex (base 2005=100)  97,7  110,3
(Variació interanual)  4,1 %  8,4 %
IndicadorÍndex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions    12/17     01/18 
Indústries extractives (Variació interanual)  -1,1 %  13,0 %
Indústries manufactureres (Variació interanual)  2,7 %  9,5 %
IndicadorÍndex de volum de negoci a la indústria (IVNI)    11/17     12/17 
IVNI mensual (variació interanual)  6,8 %  3,9 %
Productes industrials (variació interanual)  6,9 %  3,2 %
IndicadorÍndex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)    11/17     12/17 
IECI mensual (variació interanual)  6,0 %  9,2 %
Productes industrials (variació interanual)  6,1 %  8,8 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    12/17     01/18 
Índex general (Variació interanual)  1,4 %  -0,1 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  1,6 %  1,3 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    12/17     01/18 
Indústries extractives (variació interanual)  0,1 %  0,1 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  2,0 %  1,6 %
IndicadorMatriculació de vehicles industrials    12/17     01/18 
Nombre  2.649  2.989
(Variació interanual)  -8,3 %  12,2 %
IndicadorIndicador de clima industrial (ICI)    08/17     09/17 
Indicador (en saldo de respostes)  0,2  3,7
 
IndicadorFacturació d'energia elèctrica. Per sectors    01/18     02/18 
Facturació d'energia elèctrica (GWh)  3.519  3.493
(Variació interanual)  0,9 %  3,6 %
IndicadorPoblació ocupada en la indústria    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  597,3  622,9
(Variació interanual)  3,4 %  7,2 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: