Ingressos i consum de les llars 

Índex

Matriculació de turismes


IndicadorMatriculació de turismes    Febrer/2017     Març/2017 
Nombre  15.093  19.703
(Variació interanual)  4,7 %  17,0 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T