Ingressos i consum de les llars 

Índex

Matriculació de turismes


IndicadorMatriculació de turismes    Gener/2017     Febrer/2017 
Nombre  14.602  29.697
(Variació interanual)  15,4 %  106,0 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T