Ingressos i consum de les llars 

Índex

Matriculació de turismes


IndicadorMatriculació de turismes    Novembre/2016     Desembre/2016 
Nombre  17.393  16.036
(Variació interanual)  13,2 %  -3,1 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Ingressos i consum de les llars
 Matriculació de turismes T