Macromagnituds 

Índex

Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta
Producte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda


IndicadorProducte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta    II/2016     III/2016 
Creixement del PIB (corregit d'estacionalitat)  3,5 %  3,4 %
Creixement del PIB (dades brutes)  4,1  3,3
IndicadorProducte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda    II/2016     III/2016 
Creixement del PIB (corregit d'estacionalitat)  3,5 %  3,4 %
Demanda interna (corregit d'estacionalitat)  3,3 %  2,3 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Macromagnituds
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T