Preus 

Índex

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions


IndicadorÍndex de preus de consum (IPC)    Agost/2017     Setembre/2017 
(Variació mensual)  0,3 %  0,0 %
(Variació interanual)  2,0 %  2,1 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    Juliol/2017     Agost/2017 
Índex general (Variació interanual)  3,1 %  3,3 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  1,4 %  1,7 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    Juliol/2017     Agost/2017 
Indústries extractives (variació interanual)  0,1 %  0,1 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  1,8 %  2,2 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: