Preus 

Índex

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions


IndicadorÍndex de preus de consum (IPC)    Febrer/2017     Març/2017 
(Variació mensual)  -0,3 %  0,0 %
(Variació interanual)  3,1 %  2,5 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    Febrer/2017     Març/2017 
Índex general (Variació interanual)  6,9 %  5,7 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  2,5 %  2,9 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    Febrer/2017     Març/2017 
Indústries extractives (variació interanual)  0,1 %  0,1 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  4,5 %  4,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T