Preus 

Índex

Índex de preus de consum (IPC)
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions


IndicadorÍndex de preus de consum (IPC)    Desembre/2016     Gener/2017 
(Variació mensual)  0,8 %  -0,5 %
(Variació interanual)  1,9 %  3,1 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials    Novembre/2016     Desembre/2016 
Índex general (Variació interanual)  0,6 %  1,7 %
IPRI (sense energía). (Variació interanual)  0,8 %  0,9 %
IndicadorÍndex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions    Novembre/2016     Desembre/2016 
Indústries extractives (variació interanual)  0,0 %  0,3 %
Indústries manufactureres (variació interanual)  0,8 %  1,7 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T