Recerca · Tecnologia 

Índex

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques


IndicadorExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes    T3/17     T4/17 
Nivell tecnològic alt (milions d'euros)  7.595,6  8.386,0
(Variació interanual)  3,7 %  6,9 %
IndicadorExportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques    T3/17     T4/17 
Nivell tecnològic alt (milions d'euros)  1.651,8  1.933,6
(Variació interanual)  3,3 %  10,0 %
IndicadorImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes    T3/17     T4/17 
Nivell tecnològic alt (milions d'euros)  8.476,4  9.317,4
(Variació interanual)  5,3 %  9,0 %
IndicadorImportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques    T3/17     T4/17 
Nivell tecnològic alt (milions d'euros)  2.051,3  2.585,1
(Variació interanual)  3,5 %  2,5 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector TIC. Per situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  112,9  115,6
(Variació interanual)  24,4 %  10,7 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Recerca · Tecnologia
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T

Sou aquí: