Transport 

Índex

Matriculació de turismes
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors


IndicadorTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei    Gener/2017     Febrer/2017 
Aeronaus  22.262  21.800
(Variació interanual)  5,9 %  0,0 %
IndicadorTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei    Gener/2017     Febrer/2017 
Passatgers (milers)  2.852,7  2.847,9
(Variació interanual)  10,7 %  4,1 %
IndicadorTransport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors    Desembre/2016     Gener/2017 
Tràfic de mercaderies (en milers de tones)  7.074,0  6.592,7
(Variació interanual)  6,6 %  2,7 %
IndicadorMatriculació de turismes    Gener/2017     Febrer/2017 
Nombre  14.602  29.697
(Variació interanual)  15,4 %  106,0 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T