Transport 

Índex

Matriculació de turismes
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors


IndicadorTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei    Febrer/2017     Març/2017 
Aeronaus  21.800  26.301
(Variació interanual)  0,0 %  3,6 %
IndicadorTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei    Febrer/2017     Març/2017 
Passatgers (milers)  2.847,9  3.541,6
(Variació interanual)  4,1 %  4,3 %
IndicadorTransport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors    Gener/2017     Febrer/2017 
Tràfic de mercaderies (en milers de tones)  6.592,7  7.487,2
(Variació interanual)  2,7 %  29,5 %
IndicadorMatriculació de turismes    Febrer/2017     Març/2017 
Nombre  15.093  19.703
(Variació interanual)  4,7 %  17,0 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T