Transport 

Índex

Matriculació de turismes
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors


IndicadorTransport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei    Desembre/2016     Gener/2017 
Aeronaus  23.019  22.262
(Variació interanual)  7,3 %  3,5 %
IndicadorTransport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei    Desembre/2016     Gener/2017 
Passatgers (milers)  3.048,5  2.852,7
(Variació interanual)  14,6 %  10,7 %
IndicadorTransport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors    Novembre/2016     Desembre/2016 
Tràfic de mercaderies (en milers de tones)  6.179,1  7.074,0
(Variació interanual)  -5,5 %  6,6 %
IndicadorMatriculació de turismes    Novembre/2016     Desembre/2016 
Nombre  17.393  16.036
(Variació interanual)  13,2 %  -3,1 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T