Treball 

Índex

Població ocupada. Per sectors d'activitat
Població ocupada en la indústria
Població ocupada en la construcció. Per situació professional
Població ocupada en els serveis
Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional
Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat
Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat
Atur registrat. Per sectors d'activitat
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat
Cost laboral. Per components
Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics
Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics
Cost laboral. Hores per treballador i mesIndicadorPoblació ocupada. Per sectors d'activitat    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  3.202,6  3.197,9
(Variació interanual)  3,2 %  2,3 %
IndicadorPoblació ocupada en la indústria    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  581,2  564,1
(Variació interanual)  -1,4 %  -3,6 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  185,4  198,3
(Variació interanual)  4,2 %  14,4 %
IndicadorPoblació ocupada en els serveis    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  2.382,6  2.379,4
(Variació interanual)  4,4 %  2,7 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  161,2  164,6
(Variació interanual)  12,4 %  16,3 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector TIC. Per situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  104,5  102,1
(Variació interanual)  25,7 %  26,5 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  402,7  411,7
(Variació interanual)  6,6 %  5,5 %
IndicadorPoblació assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  2.672,1  2.691,3
(Variació interanual)  4,2 %  3,1 %
IndicadorTaxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat    IV/2016     I/2017 
Població desocupada (en milers de persones)  558,5  576,7
(Taxa d'atur)  14,85 %  15,28 %
IndicadorHabitatges familiars. Relació amb l'activitat    IV/2016     I/2017 
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu  2.173,0  2.182,8
(Variació interanual)  0,2 %  0,1 %
IndicadorAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat    Febrer/2017     Març/2017 
Afiliats en alta laboral (règim general)(en milers de persones)  2.545,9  2.562,5
(Variació interanual)  5,0 %  4,4 %
IndicadorAtur registrat. Per sexe i grups d'edat    Febrer/2017     Març/2017 
Dones desocupades registrades (Variació interanual)  -8,8 %  -8,1 %
Joves de 16 a 24 anys desocupats registrats (Variació interanual)  -8,6 %  -5,6 %
IndicadorAfiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat    Setembre/2016     Desembre/2016 
Total  3.032.136  3.035.442
(Variació interanual)  3,8 %  3,6 %
IndicadorAtur registrat. Per sectors d'activitat    Febrer/2017     Març/2017 
Desocupats registrats (milers de persones)  452,3  446,0
(Variació interanual)  -11,3 %  -10,8 %
IndicadorLlocs de treball vacants. Per sectors d'activitat    III/2016     IV/2016 
Nombre  14.567  15.598
 
IndicadorCost laboral. Per components    III/2016     IV/2016 
Cost laboral per treballador i mes (euros)  2.544,6  2.821,2
Cost laboral per treballador i mes (índex base 2008=100)  93,4  103,6
IndicadorCost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics    III/2016     IV/2016 
Cost salarial (euros)  1.875,1  2.144,5
(Variació interanual)  -1,0 %  0,4 %
IndicadorCost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics    III/2016     IV/2016 
Cost total per hora (euros)  21,4  22,0
Cost salarial per hora (euros)  15,8  16,7
IndicadorCost laboral. Hores per treballador i mes    III/2016     IV/2016 
Hores pactades  150,8  149,3
Hores efectives  118,8  128,4
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T