Treball 

Índex

Població ocupada. Per sectors d'activitat
Població ocupada en la indústria
Població ocupada en la construcció. Per situació professional
Població ocupada en els serveis
Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional
Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional
Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional
Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat
Atur registrat. Per sectors d'activitat
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat
Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat
Cost laboral. Per components
Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics
Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics
Cost laboral. Hores per treballador i mesIndicadorPoblació ocupada. Per sectors d'activitat    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  3.316,6  3.316,2
(Variació interanual)  2,9 %  3,5 %
IndicadorPoblació ocupada en la indústria    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  597,3  622,9
(Variació interanual)  3,4 %  7,2 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  215,6  211,8
(Variació interanual)  12,6 %  14,2 %
IndicadorPoblació ocupada en els serveis    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  2.448,8  2.427,7
(Variació interanual)  1,9 %  1,9 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  166,0  174,6
(Variació interanual)  4,7 %  8,4 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector TIC. Per situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  112,9  115,6
(Variació interanual)  24,4 %  10,7 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  465,1  458,5
(Variació interanual)  7,8 %  13,9 %
IndicadorPoblació assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte    T3/17     T4/17 
Total (milers de persones)  2.779,5  2.780,1
(Variació interanual)  3,5 %  4,0 %
IndicadorTaxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat    T3/17     T4/17 
Població desocupada (en milers de persones)  475,6  479,2
(Taxa d'atur)  12,54 %  12,63 %
IndicadorHabitatges familiars. Relació amb l'activitat    T3/17     T4/17 
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu  2.178,7  2.185,9
(Variació interanual)  0,6 %  0,6 %
IndicadorAtur registrat. Per sexe i grups d'edat    01/18     02/18 
Total (milers de persones)  422,9  418,2
(Variació interanual)  -6,8 %  -7,6 %
IndicadorAtur registrat. Per sectors d'activitat    01/18     02/18 
Serveis (milers de persones)  301,0  296,9
(Variació interanual)  -5,4 %  -5,9 %
IndicadorAfiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat    01/18     02/18 
Total (milers d'afiliacions)  3.261,7  3.289,8
(Variació interanual)  3,5 %  3,3 %
IndicadorAfiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat    09/17     12/17 
Total  3.175.393  3.131.688
(Variació interanual)  4,7 %  3,2 %
IndicadorLlocs de treball vacants. Per sectors d'activitat    T3/17     T4/17 
Nombre  17.413  18.892
 
IndicadorCost laboral. Per components    T3/17     T4/17 
Cost laboral per treballador i mes (euros)  2.540,2  2.828,4
(Variació interanual)  -0,2 %  0,3 %
IndicadorCost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics    T3/17     T4/17 
Cost salarial (euros)  1.872,0  2.146,5
(Variació interanual)  -0,2 %  0,1 %
IndicadorCost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics    T3/17     T4/17 
Cost total per hora (euros)  21,4  22,4
Cost salarial per hora (euros)  15,8  17,0
IndicadorCost laboral. Hores per treballador i mes    T3/17     T4/17 
Hores pactades  151,7  149,3
Hores efectives  118,8  126,5
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: