Turisme 

Índex

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació
Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència
Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories
Establiments hotelers. Pernoctacions
Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència
Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories
Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories
Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional
Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació
Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories
Càmpings. Pernoctacions
Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories

Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories
Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació
Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques
Turisme rural. Pernoctacions
Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques
Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques
Visitants estrangers
Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya
Turistes estrangers. Per país de residència habitual
Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya
Turistes estrangers. Despesa declaradaIndicadorEstabliments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació    Març/2017     Abril/2017 
Viatgers (milers)  1.316,9  1.834,4
(Variació interanual)  -1,0 %  23,7 %
IndicadorEstabliments hotelers. Viatgers. Per procedència    Març/2017     Abril/2017 
Residents a Espanya (variació interanual)  -12,5 %  32,3 %
No residents a Espanya (variació interanual)  9,1 %  18,7 %
IndicadorEstabliments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories    Març/2017     Abril/2017 
Marca turística Barcelona (milers)  680,3  746,8
(Variació interanual)  7,5 %  7,8 %
IndicadorEstabliments hotelers. Pernoctacions    Març/2017     Abril/2017 
Pernoctacions (milers)  3.100,3  4.806,3
(Variació interanual)  -8,5 %  23,2 %
IndicadorEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per procedència    Març/2017     Abril/2017 
Residents a Espanya (variació interanual)  -23,2 %  37,9 %
No residents a Espanya (variació interanual)  2,1 %  16,4 %
IndicadorEstabliments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories    Març/2017     Abril/2017 
Marca turística Barcelona (milers)  1.708,5  1.961,7
(Variació interanual)  3,8 %  11,2 %
IndicadorEstabliments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories    Març/2017     Abril/2017 
Catalunya(%)  62,3  68,7
Marca turística Barcelona (%)  79,0  86,3
IndicadorIndicadors de rendibilitat del sector hoteler    Març/2017     Abril/2017 
ADR (euros)  90,76  92,47
RevPAR (euros)  57,38  63,82
IndicadorCàmpings. Viatgers i grau d'ocupació    IV/2016     I/2017 
Viatgers (milers)  234,0  182,2
(Variació interanual)  13,2 %  -33,8 %
IndicadorCàmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories    IV/2016     I/2017 
Marca turística Costa Daurada (milers)  57,8  36,5
(Variació interanual)  39,7 %  -42,1 %
IndicadorCàmpings. Pernoctacions    IV/2016     I/2017 
Pernoctacions (milers)  763,0  432,7
(Variació interanual)  4,0 %  -48,2 %
IndicadorCàmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories    IV/2016     I/2017 
Marca turística Costa Daurada (milers)  225,6  79,8
(Variació interanual)  -5,4 %  -67,1 %
IndicadorCàmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories    IV/2016     I/2017 
Marca turística Costa Daurada (%)  32,0  32,0
Marca turística Pirineus (%)  42,8  43,6
IndicadorTurisme rural. Viatgers i grau d'ocupació    IV/2016     I/2017 
Viatgers (milers)  104,0  68,1
(Variació interanual)  5,1 %  -2,0 %
IndicadorTurisme rural. Viatgers. Per marques turístiques    IV/2016     I/2017 
Marca turística Costa Brava (milers)  22,2  13,2
Marca turística Pirineus (milers)  42,3  30,6
IndicadorTurisme rural. Pernoctacions    IV/2016     I/2017 
Pernoctacions (milers)  225,2  133,9
(Variació interanual)  3,8 %  -18,9 %
IndicadorTurisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques    IV/2016     I/2017 
Marca turística Costa Brava (milers)  46,0  24,5
Marca turística Pirineus (milers)  96,0  62,1
IndicadorTurisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques    IV/2016     I/2017 
Catalunya (%)  16,5  10,7
Marca turística Pirineus (%)  18,1  17,1
IndicadorVisitants estrangers    Febrer/2017     Març/2017 
Visitants estrangers  1.474,1  1.626,0
(Variació interanual)  -7,8 %  -11,1 %
IndicadorIndicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya    I/2015     II/2015 
Països del món. Dades de tendència (base 2010=100)  96,3  95,2
Països de la Unió Europea - 27. Dades de tendència (base 2010=100)  96,2  95,7
IndicadorTuristes estrangers. Per país de residència habitual    Febrer/2017     Març/2017 
Total (milers)  986,1  1.151,7
(Variació interanual)  6,0 %  7,0 %
IndicadorIndicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya    I/2015     II/2015 
Països del món. Dades de tendència (base 2010=100)  107,1  107,2
Països de la Unió Europea - 27. Dades de tendència (base 2010=100)  95,8  95,7
IndicadorTuristes estrangers. Despesa declarada    Febrer/2017     Març/2017 
Despesa total (milions d'euros)  925,9  1.053,4
(Variació interanual)  11,3 %  13,5 %
IndicadorPoblació ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional    IV/2016     I/2017 
Total (milers de persones)  402,7  411,7
(Variació interanual)  6,6 %  5,5 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i grau d'ocupació T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i grau d'ocupació T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Turistes estrangers (sèrie trimestral 2001-2015). Per procedència T
 Visitants estrangers T
 Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T

Sou aquí: