Territori > El municipi en xifres > Garrigues

Garrigues (18)

El municipi en xifres | En Excel

Població

Habitatges i llars

Macromagnituds i impostos

Sectors econòmics

Treball

Cultura i esports

Eleccions

Medi ambient

Garrigues

Població

Densitat de població. 2014
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Superfície (km2) 797,732.108,0
Densitat (hab./km2) 24,8234,2
Població. Per sexe. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Homes 10.2753.701.740
Dones 9.4873.817.163
Total 19.7627.518.903
Població. Per grups d'edat. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
De 0 a 14 anys 2.5181.185.386
De 15 a 64 anys 12.2774.996.234
De 65 a 84 anys 4.0071.133.324
De 85 anys i més 960203.959
Total 19.7627.518.903
Població. Per grups d'edat. Homes. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
De 0 a 14 anys 1.331609.792
De 15 a 64 anys 6.6742.523.167
De 65 a 84 anys 1.911504.396
De 85 anys i més 35964.385
Total 10.2753.701.740
Població. Per grups d'edat. Dones. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
De 0 a 14 anys 1.187575.594
De 15 a 64 anys 5.6032.473.067
De 65 a 84 anys 2.096628.928
De 85 anys i més 601139.574
Total 9.4873.817.163
Població. Per lloc de naixement. 2014
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Catalunya 16.0024.835.032
Resta d'Espanya 1.2931.393.243
Estranger 2.4671.290.628
Total 19.7627.518.903
Població. Per nacionalitat. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Espanyola 17.2406.429.689
Estrangera 2.5221.089.214
Total 19.7627.518.903
Població. Per nacionalitat. Homes. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Espanyola 8.8463.131.541
Estrangera 1.429570.199
Total 10.2753.701.740
Població. Per nacionalitat. Dones. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Espanyola 8.3943.298.148
Estrangera 1.093519.015
Total 9.4873.817.163
Població de 16 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Sense titulació 1.655623.324
Primer grau 3.172837.313
Segon grau 10.5033.498.064
Ensenyament universitari 1.9351.264.747
Total 17.2656.223.448
Població resident a l'estranger a 1 de gener. Per sexe. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Padró d'habitants residents a l'estranger.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Homes 216110.040
Dones 231111.404
Total 447221.444
Població ETCA (equivalent a temps complet anual). 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Població resident 20.058:
Població estacional ETCA 46:
Total 20.104:
Població ETCA / població resident (%) 100,2:
Naixements. Per sexe. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Nens 6536.887
Nenes 6834.704
Total 13371.591
Defuncions. Per sexe. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Homes 14130.872
Dones 12329.935
Total 26460.807
Matrimonis. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Moviment Natural de la Població de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Total 5426.044
Migracions internes. Saldos destinació-procedència. 2013
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Saldo amb Catalunya -56:
Saldo amb Espanya -29-697
Saldo migratori intern -85-697
Migracions externes. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Immigracions 11285.908
Emigracions 124106.657
Saldo migratori extern -12-20.749
Immigracions externes. Per lloc de procedència. 2013
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
UE 5316.372
Resta del món 5969.536
Total 11285.908
Creixement de la població. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Indicadors demogràfics.
Unitats: taxa bruta per 1.000 habitants
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Taxa bruta de natalitat 6,749,60
Taxa bruta de mortalitat 13,378,16
Creixement natural -6,631,45
Creixement migratori -8,96-7,49
Creixement total -15,60-6,05
Creixement intercensal 2001-2011 de la població. 2011
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Creixement total 1.1031.176.733
Creixement total (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) 5,6416,98
Creixement natural (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) -5,343,04
Creixement migratori (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) 10,9813,94

Habitatges i llars

Habitatges familiars. Per tipus. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Principals 7.7952.944.944
Secundaris 1.855470.081
Buits 2.887448.356
Total 12.5373.863.381
Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
De propietat 6.2602.188.657
De lloguer 831582.701
Altra forma 704173.586
Total 7.7952.944.944
Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Fins a 60 m2 :538.966
De 61 a 90 m2 2.6751.476.187
De 91 a 120 m2 2.319560.379
De 121 i més m2 2.164369.412
Total 7.7952.944.944
Llars. Per grandària de la llar. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Una persona 1.771686.810
Dues persones 2.421933.679
Tres persones 1.665631.635
Quatre persones i més 30.001.923692.820
Total 7.7952.944.944
Llars. Per tipus de nucli. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Una persona 1.771686.810
Dues persones o més sense nucli 189100.637
Parella sense fills 2.037725.737
Parella amb fills 2.8001.059.975
Pare o mare amb fills 740308.995
Dos nuclis o més 25862.789
Total 7.7952.944.944

Macromagnituds i impostos

Producte interior brut (base 2008). 2010
GarriguesCatalunya
Font: Idescat.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
PIB (milions d'euros) 429,0205.314,5
PIB per habitant (milers d'euros) 21,727,7
PIB per habitant (índex Catalunya=100) 78,4100,0
Valor afegit brut (base 2008). Per sectors. 2010
GarriguesCatalunya
Font: Idescat.
Unitats: milions d'euros
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Agricultura 65,81.958,7
Indústria 104,537.524,6
Construcció 49,819.175,7
Serveis 173,3129.627,0
Total 393,4188.286,0
Valor afegit brut (base 2008). Indústria. Per branques. 2010
GarriguesCatalunya
Font: Idescat.
Unitats: milions d'euros
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Indústries extractives, energia, aigua i residus 56,95.375,2
Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú 32,318.310,9
Metal·lúrgia, maquinària, material elèctric i de transport 15,313.838,5
Total 104,537.524,6
Valor afegit brut (base 2008). Serveis. Per branques. 2010
GarriguesCatalunya
Font: Idescat.
Unitats: milions d'euros
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Comerç 48,225.189,0
Transport, informació i comunicacions 18,418.154,5
Hostaleria 28,514.232,1
Act. financeres i assegurances 12,08.462,9
Act. immobiliàries, tècniques i administratives 14,829.359,1
Administració pública i altres serveis 51,434.229,3
Total 173,3129.627,0
Renda familiar disponible bruta (base 2008). 2010
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
RFDB (milers d'euros) 343.916125.141.484
RFDB per habitant (milers d'euros) 17,416,9
RFDB per habitant (índex Catalunya=100) 103,2100,0
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2012
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Unitats: euros
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Base imposable general per declarant 13.64320.754
Quota resultant de l'autoliquidació per declarant 3.3895.699
Impost de béns immobles urbans (IBI). 2012
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades de la Dirección General del Catastro.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Nombre de rebuts 19.0595.679.671
Base imposable per rebut (euros) 33.226,963.094,1
Quota íntegra per rebut (euros) 197,2448,2
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). 2007
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Patrimoni total per declarant (euros) 372.818516.035
Actius reals (%) 33,737,4
Actius financers (%) 66,362,6

Sectors econòmics

Superfície agrícola utilitzada (SAU). 2009
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.
Unitats: hectàrees
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Terres llaurades 38.342792.425
Pastures permanents 2.584355.107
Total 40.9271.147.532
Terres llaurades. Per tipus de conreu. 2009
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.
Unitats: hectàrees
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Herbacis 9.786511.150
Fruiters 8.634110.819
Olivera 19.276101.236
Vinya 55461.391
Altres 927.829
Total 38.342792.425
Explotacions agràries. Segons tinença de terres. 2009
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Sense terres 551.519
Amb terres 2.98159.320
Total 3.03660.839
Explotacions agràries. Segons tinença de ramaderia. 2009
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Sense ramaderia 2.70947.172
Amb ramaderia 32713.667
Total 3.03660.839
Caps de bestiar. Per espècies. 2009
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Bovins 10.166544.135
Ovins 15.879600.082
Cabrum 1.91771.748
Porcins 275.4856.742.638
Aviram 6.004.19043.890.563
Conilles mares 7.333335.054
Equins 3419.352
Construcció d'habitatges. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Habitatges iniciats de protecció oficial 0876
Habitatges iniciats 83.846
Allotjaments turístics. 2014
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Hotels 92.889
Places d'hotels 253304.026
Càmpings 0349
Places de càmpings 0269.838
Turisme rural 92.301
Places de turisme rural 6418.130
Parc de vehicles. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades de la DGT.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Turismes 10.7083.326.900
Motocicletes 1.372706.117
Vehicles industrials 3.723795.722
Altres 835155.008
Total 16.6384.983.747

Treball

Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Població ocupada 8.0123.033.916
Població desocupada 2.1711.052.138
Població activa 10.1844.086.055
Població inactiva 9.8383.386.882
Població de 16 anys i més 17.2656.223.448
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Total (desembre) 7.4222.907.214
Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Agricultura 2347.903
Indústria 789393.348
Construcció 29596.901
Serveis 1.6871.816.788
Total 3.0052.314.940
Afiliacions al règim d'autònoms de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per sectors. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Agricultura 96424.550
Indústria 21845.384
Construcció 25665.106
Serveis 790397.700
Total 2.228532.740
Afiliacions al règim general de la S.S. segons ubicació del compte de cotització. Per grandària del centre. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Fins a 50 treballadors 2.7311.092.739
De 51 a 250 treballadors 274532.287
De 251 i més treballadors 0689.914
Total 3.0052.314.940
Comptes de cotització. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Total 645243.017
Pensions contributives de la Seguretat Social segons la residència del pensionista. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Total 5.6681.619.395
Pensió mitjana (euros) 660,89900,15
Atur registrat. Per sectors. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Unitats: mitjanes anuals
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Agricultura 170,613.965,3
Indústria 186,483.450,6
Construcció 154,376.159,5
Serveis 533,8387.279,1
Sense ocupació anterior 35,232.700,2
Total 1.080,3593.554,7
Atur registrat. Per sexe. 2014
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Unitats: mitjanes anuals
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Homes 580,7293.573,6
Dones 499,6299.981,1
Total 1.080,2593.554,7

Cultura i esports

Població de 2 anys i més. Per coneixement del català. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
L'entén 19.1286.949.344
El sap parlar 16.7795.345.484
El sap llegir 17.0635.750.348
El sap escriure 12.4724.069.219
No l'entén 543356.728
Total 19.6717.306.072
Biblioteques. 2012
GarriguesCatalunya
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Públiques 6422
Altres 1413
Total 7835
Espais esportius. 2014
GarriguesCatalunya
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Pavellons 5903
Pistes poliesportives 325.430
Camps poliesportius 141.562
Sales esportives 266.338
Piscines cobertes 0738
Pistes d'atletisme 192
Altres espais 8018.236
Total 20038.727

Eleccions

Eleccions municipals. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Electors 14.2365.292.531
Participació (%) 67,554,8
Eleccions al Parlament de Catalunya. 2012
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Electors 14.9605.257.351
Participació (%) 72,669,6
Eleccions al Congrés dels Diputats. 2011
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Electors 15.1675.252.504
Participació (%) 64,666,8
Eleccions al Parlament Europeu. 2009
GarriguesCatalunya
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Electors 15.5815.253.650
Participació (%) 38,037,5

Medi ambient

Residus municipals. 2013
GarriguesCatalunya
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Generació per càpita (kg/hab./dia) 0,981,30
Recollida selectiva (%) 22,937,9
Residus industrials
GarriguesCatalunya
Font: Agència de Residus de Catalunya.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Establiments amb declaració anual de residus. 2013 9314.386
Generació de residus (tones). 2013 31.263,143.628.750,64
Tractament de residus (% de valorització). 2012 80,377,8

Selecció de territori

Comarques i municipis
Cerca per codi o nom
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • La Tafanera
  • Menéame
  • Digg
  • Delicious

Compartiu aquesta adreça: http://idescat.cat/emex/18

14.04.2015