Saltar al contingut principal

Formació i activitats. 2012

Calendari d'activitats 2012
Denominació  Dates ascendent Lloc
Sessió sobre comptabilitat satèl·lit de l'aigua a Catalunya 2005 2 març Idescat
Seminari sobre la panoràmica actual de les fonts estadístiques a Catalunya 27març-26 abr. Idescat
Seminari sobre fonts estadístiques longitudinals en demografia: el cas del Registre de la població d'Andalusia 24 i 25 abr. Idescat
Sessió sobre mètodes de control de la revelació estadística en la difusió de microdades exhaustives sobre establiments 27 abr. Idescat
Sessió sobre estimacions de població estacional. Metodologia 4 maig Idescat
Sessió sobre analítica web: la mesura de l'ús del web de l'Idescat cancel·lada Idescat
Curs d'Estadística Aplicada. Projectes 18maig-14 juny Barcelona
Jornada d'Extensió Estadística per a Periodistes 18 maig Idescat
Sessió sobre pimes, innovació i internacionalització: noves eines d'anàlisi i propostes 18 maig Idescat
Taller sobre tècniques de protecció de dades tabulars (macrodades) 23 maig Idescat
Sessió sobre l'esperança de vida de la població de Catalunya. Anàlisi i projecció 25 maig Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa 4-15 juny Idescat
3r. concurs Planter de Sondeigs i Experiments abril-juny UPC
Sessió sobre El desarrollo de la estadística municipal en España: técnicas y métodos estadísticos" 22 juny Idescat
Sessió sobre l'enriquiment de l'Enquesta de Salut a partir de l'Examen de Salut per fusió de dades 6 jul. Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa cancel·lat Girona
Sessió sobre la Mostra contínua de vides laborals. Una explotació per a Catalunya 21 set. Idescat
Sessió sobre el projecte tècnic del Marc Input-Output de Catalunya 2011 28 set. Idescat
X Concurs Student d'estadística aplicada 5 oct. Barcelona
Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals ajornat Idescat
Sessió sobre escriure per al lloc web de l'Idescat 19 oct. Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa 25 oct-15 nov Idescat
Sessió sobre l'índex de confiança empresarial harmonitzat i el panel d'opinió d'actualitat ajornada Idescat
Seminari d'integració de dades: enllaç de registres i fusió de dades 5,6,12 i 13 nov. Idescat
Sessió sobre reorientació d'objectius, metodologia i primers resultats de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 16 nov. Idescat
Sessió sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 ajornada Idescat
Sessió sobre noves enquestes a partir dels Censos de població i habitatges 2011 cancel·lada Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa a demanda Idescat
Curs de disseny i tractament d'enquestes per mostreig a demanda Idescat

Cap de les activitats en règim obert o restringit té la inscripció oberta en aquests moments.