Saltar al contingut principal

Competències lingüístiques i transmissió intergeneracional de la llengua

 • Ponents:
  • Ramon Caminal, IAE-CSIC and Barcelona GSE
  • Lorenzo Cappellari, Catholic University of Milan
  • Antonio Di Paolo, AQR-IREA, Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola, Universitat de Barcelona
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala d'actes de l'Idescat
 • Dates: 30 de novembre del 2018
 • Règim: obert
 • Places: 45
 • Hores lectives: 1 h 30 min
 • Codi de l'activitat: O354/2018

Destinataris

Preferentment personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 30.11.2018

  12.30 h – 14.00 h

Descarregar

Resum

En aquest treball s'analitzen els patrons de transmissió intergeneracional de les llengües en una societat bilingüe, Catalunya. El treball conté un model teòric que mostra la reducció del cost d'aprenentatge de la segona llengua (com, per exemple, amb polítiques lingüístiques escolars) incrementa les competències lingüístiques i també els incentius per transmetre aquesta llengua als fills, fent-la servir com a mitjà de comunicació. A continuació es testa la validesa del model empíricament, explotant les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de 2008 i 2013. Concretament, inicialment s'estima un model de regressió que explica la llengua que l'enquestat fa servir amb el primer fill, definida com a una escala ordinal de només castellà a només català, en funció de les seves competències orals en català i d'un conjunt de variables de controls. Per tenir en compte de la possible endogeneïtat de la variable de competències lingüístiques en la regressió (a causa d'omissió de variables, causalitat inversa o errors de mesura), s'estima el model mitjançant Variables Instrumentals, fent servir com a instrument els anys d'exposició al català a l'escola (després de l'implementació de la Llei de Normalització Lingüística del 1983) interaccionada amb un indicador de llengua inicial castellana. Això perquè la reforma va incrementar les competències orals només entre els individus amb el castellà com a llengua inicial, mentre que els catalano-parlants serveixen com a grup de control. Les estimacions confirmem les prediccions del model teòric: la reducció del cost d'aprenentatge del català, gràcies a la seva introducció com a llengua d'instrucció, ha incrementat les competències orals en aquesta llengua entre individus que tenien el castellà com a llengua nativa, que conseqüentment han augmentat el seu grau d'us del català amb els fills. Es duen a terme diferents proves de robustesa, per tal de comprovar que l'instrument no estigui capturant tendències espúries al llarg de les cohorts de naixement, així com si els resultats obtinguts s'expliquen amb la formació de parelles lingüísticament mixtes o be als canvis d'identitat i de preferències lingüístiques potencialment induïdes per la reforma.

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.