Saltar al contingut principal

Curs d'introducció a R

 • Ponents:
  • Klaus Langohr, Universitat Politècnica de Catalunya
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala de microinformàtica de l'Idescat
 • Dates: 1, 6, 8,15 i 19 de març del 2018
 • Règim: restringit
 • Places: 16
 • Hores lectives: 16 h
 • Codi de l'activitat: R345/2018

Destinataris

Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 01.03.2018

  11.30 h – 14.30 h

 • 06.03.2018

  11.30 h – 14.30 h

 • 08.03.2018

  11.30 h – 14.30 h

 • 15.03.2018

  11.30 h – 14.30 h

 • 19.03.2019

  10.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

 • Sessió 1 (Dijous 1 de març)
 • Introducció a R
 • • Instal·lació d'R i de paquets contribuïts
 • • Ús de fitxers d'instrucció (scripts d'R)
 • • Entorns de treball: RStudio i R commander
 • • Creació i manipulació d'objectes bàsics d'R: vectors i matrius
 •  
 • Sessió 2 (Dimarts 6 de març)
 • Gestió de conjunts de dades amb data frames
 • • Creació de data frames
 • • Creació de noves variables
 • • Ordenació i fusió de conjunts de dades
 • • Creació de subconjunts
 • • Crear etiquetes (labels) de variables
 •  
 • Sessió 3 (Dijous 8 de març)
 • Importació i exportació de dades i resultats
 • • Importació de dades de tipus text
 • • Importació de dades amb format fix (fixed width formatted data)
 • • Importació de dades des de CSV, SPSS, SAS i ACCESS
 • • Exportació de resultats a fitxers externs
 •  
 • Sessió 4 (Dijous 15 de març)
 • Anàlisi descriptiva i procediments gràfics amb R i R commander
 • • Anàlisis descriptives univariants de variables numèriques i categòriques
 • • Anàlisis descriptives multivariants
 • • Taules de contingència
 • • Procediments gràfics bàsics: histogrames, boxplots i gràfics de dispersió
 •  
 • Sessió 5 (Dilluns 19 de març, a càrrec de Lesly Acosta)
 • Anàlisi de sèries temporals amb R
 • • Els objectes ts
 • • Manipulació de sèries temporals: atribut tsp, intersecció, unió, finestra, diferenciació, retard, etc.
 • • Anàlisis descriptives de sèries temporals, taules per intervals temporals (mesos, anys, trimestres)