Saltar al contingut principal

Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa

 • Ponents:
  • Personal tècnic de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: Sala de Microinformàtica. Idescat (On som)
 • Dates: a demanda
 • Règim: restringit
 • Places: 20
 • Hores lectives: 20 h
 • Codi de l'activitat: R348/2018

Objectius

-Caracteritzar la informació d'origen estadístic o administratiu a partir de conceptes bàsics de l'estadística descriptiva.

-Fer ús de les prestacions de les eines ofimàtiques de tractament de dades i aplicar-les a l'elaboració de memòries o informes de gestió

Destinataris

Personal tècnic i administratiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que s'ocupa del tractament i/o anàlisi de la informació quantitativa i que elabora presentacions de la seva gestió o activitat.

Programa

 • 1. La informació estadística i l'anàlisi estadística. Tipus de dades. Anàlisi descriptiva o inferencial.
 • 2. Prestacions numèriques i gràfiques del programa Excel. Format, importació i exportació de dades.
 • 3. Mesures de posició, dispersió i forma. Tabulacions. Representacions gràfiques i altres presentacions.
 • 4. Comparacions en el temps i l'espai: ràtios, taxes de variació i nombres índex.
 • 5. Principals fonts estadístiques i anàlisi de casos d'informes o memòries amb dades temporals.

Resum

El curs pretén facilitar les eines bàsiques per descriure la informació numèrica basada en operacions estadístiques o d'origen administratiu, a partir de conceptes bàsics de l'estadística descriptiva, fent ús d'algunes prestacions del programari Excel de Microsoft Office i aplicant-les a l'elaboració de memòries o informes de gestió.

Observacions

Metodologia: Sessions interactives de treball, combinant nocions teòriques senzilles amb desenvolupament de casos pràctics.

Únicament presentem els continguts del curs, calendari i horaris es vehicula a través de les unitats de formació de cada departament o organisme sol·licitant..

Certificat: A l'alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives i superi les proves que s'estableixin se li expedirà un certificat d'assistència i aprofitament.