Formació i activitats. 2016

Calendari d'activitats 2016
Denominació descendent Dates Lloc
7è. concurs Planter de Sondeigs i Experiments gener-juny UPC
Curs de disseny i tractament d'enquestes per mostreig a demanda Idescat
Curs de formació personalitzada en estadística (edició Dept. VEH) cancel·lat Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa a demanda Idescat
Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals 15 i 30 juny Idescat
Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya 6-27 abr. Idescat
Sessió sobre el format JSON-stat per a la difusió de dades estadístiques 2 des. Idescat
Sessió sobre el projecte T-Mobilitat 15 abr. Idescat
Sessió sobre els recursos lingüístics en línia de la intranet de l'Idescat 11 nov. Idescat
Sessió sobre InnoGent, la innovació a l'Administració 28 oct. Idescat
Sessió sobre l'Enquesta econòmica a centres i entitats no lucratives de serveis socials 2014. Objectius, procés de realització i principals resultats de l'operació ajornada Idescat
Sessió sobre la base de dades de codis territorials i d'entitats 19 feb. Idescat
Sessió sobre la infraestructura per al càlcul de rutes i anàlisi espacial de resultats estadístics 4 nov. Idescat
Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació estadística integrada de l'Idescat 17 juny Idescat
Sessió sobre la qualitat de l'aire i la població exposada (*) 16 des. Idescat
Sessió sobre la territorialització de la informació estadística 5 feb. Idescat
Sessió sobre la utilització de quadtrees en la difusió de dades georeferenciades de població 13 maig Idescat
Sessió sobre les macromagnituds econòmiques per comarques i municipis ajornada Idescat
Sessió sobre les matrius de mobilitat: transport públic 25 nov. Idescat
Sessió sobre projeccions de població activa 2015-2051 29 abr. Idescat
Sessió: Cap a un nou model de difusió 30 set. Idescat
Taller d'estadística aplicada a projectes a demanda Idescat
Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes (edició Dept. de Salut) març-maig Idescat
XIV Concurs Student d'estadística aplicada jul-oct Barcelona

La inscripció en les activitats en règim obert i restringit amb el símbol * està oberta en aquests moments.

Més informació