Saltar al contingut principal

Estructura de la població. Per estat civil i sexe

Estructura de la població. Per estat civil i sexe Catalunya. 2021
Homes Dones Total Homes (%) Dones (%) Total (%)
Total 3.226.128 3.380.758 6.606.886 100,0 100,0 100,0
Solters 1.191.650 1.040.145 2.231.795 36,9 30,8 33,8
Casats 1.495.820 1.485.873 2.981.693 46,4 44,0 45,1
Vidus 74.256 380.229 454.485 2,3 11,2 6,9
Separats 244.849 299.319 544.168 7,6 8,9 8,2
Divorciats .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta 219.553 175.192 394.745 6,8 5,2 6,0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Notes:
- Població de 15 anys i més.
- Separats/ades: En els anys 1975, 1981 i 2021 s'hi inclouen els divorciats.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2023.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i de com es distribueix geogràficament. També dona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, de les llars i famílies, i de la població resident en establiments col·lectius.

L'últim Cens és del 2011, i la data de referència és l'1 de novembre del 2011. Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'INE que es realitza per primera vegada per mandat europeu. El model que ha seguit l'INE per a l'elaboració d'aquest cens consisteix en una operació que combina l'aprofitament de registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".