Saltar al contingut principal

VAB. Per sectors. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB) (p). Per sectors. Milions d'euros. Comarques i Aran 2019
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 19,5 651,2 58,5 663,2 1.392,4
Alt Empordà 112,9 370,9 297,8 2.481,0 3.262,7
Alt Penedès 26,4 1.139,3 182,0 1.623,1 2.970,7
Alt Urgell 20,0 46,3 36,9 346,3 449,6
Alta Ribagorça 2,5 13,8 7,3 70,6 94,2
Anoia 25,8 826,9 180,9 1.535,8 2.569,4
Aran 1,0 26,1 33,8 275,5 336,3
Bages 45,6 1.387,8 272,9 2.943,2 4.649,5
Baix Camp 53,6 766,7 309,7 2.918,4 4.048,5
Baix Ebre 82,6 248,0 136,7 1.205,7 1.673,0
Baix Empordà 66,1 233,3 353,0 2.246,8 2.899,3
Baix Llobregat 19,7 6.616,9 1.155,1 17.911,4 25.703,0
Baix Penedès 9,2 337,7 150,0 1.376,1 1.873,1
Barcelonès 22,0 7.198,5 3.474,5 74.065,0 84.759,9
Berguedà 36,4 272,3 83,0 548,2 939,8
Cerdanya 7,2 19,3 69,3 332,5 428,3
Conca de Barberà 15,8 287,4 30,6 279,5 613,3
Garraf 16,7 285,8 220,4 2.256,0 2.779,0
Garrigues 81,9 106,4 37,1 178,6 404,0
Garrotxa 23,9 673,7 89,6 801,5 1.588,8
Gironès 61,1 1.015,0 331,6 4.409,3 5.817,0
Maresme 122,3 1.426,4 667,2 7.093,5 9.309,3
Moianès 9,6 111,5 32,1 135,3 288,5
Montsià 88,5 255,0 82,0 780,2 1.205,7
Noguera 178,0 178,2 65,5 474,9 896,6
Osona 112,8 1.661,1 291,4 2.485,4 4.550,7
Pallars Jussà 24,2 32,9 24,0 181,7 262,9
Pallars Sobirà 5,1 21,6 17,5 128,9 173,1
Pla d'Urgell 117,5 358,9 64,9 478,2 1.019,4
Pla de l'Estany 25,9 297,4 61,2 440,6 825,1
Priorat 5,0 40,1 13,7 97,1 156,0
Ribera d'Ebre 26,7 831,3 26,0 283,4 1.167,4
Ripollès 8,6 175,9 41,5 360,1 586,1
Segarra 49,8 422,3 29,2 238,1 739,3
Segrià 381,6 632,2 364,2 4.339,2 5.717,2
Selva 74,9 1.261,4 276,4 2.719,1 4.331,9
Solsonès 31,8 96,9 28,2 180,3 337,2
Tarragonès 29,7 2.171,9 399,3 5.490,5 8.091,4
Terra Alta 16,9 106,4 20,4 109,2 252,9
Urgell 88,4 300,6 59,3 512,9 961,2
Vallès Occidental 10,5 6.942,6 1.415,5 18.805,5 27.174,0
Vallès Oriental 40,0 4.418,4 650,2 6.940,9 12.049,5
Catalunya 2.197,8 44.266,6 12.140,5 170.742,4 229.347,2
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
Nota: (p) Dades provisionals.
Valor afegit brut (VAB) (p). Per sectors. Percentatge. Comarques 2019
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Alt Camp 1,4 46,8 4,2 47,6 100,0
Alt Empordà 3,5 11,4 9,1 76,0 100,0
Alt Penedès 0,9 38,3 6,1 54,6 100,0
Alt Urgell 4,5 10,3 8,2 77,0 100,0
Alta Ribagorça 2,6 14,7 7,8 74,9 100,0
Anoia 1 32,2 7,0 59,8 100,0
Aran 0,3 7,8 10,0 81,9 100,0
Bages 1 29,8 5,9 63,3 100,0
Baix Camp 1,3 18,9 7,7 72,1 100,0
Baix Ebre 4,9 14,8 8,2 72,1 100,0
Baix Empordà 2,3 8,0 12,2 77,5 100,0
Baix Llobregat 0,1 25,7 4,5 69,7 100,0
Baix Penedès 0,5 18,0 8,0 73,5 100,0
Barcelonès 0 8,5 4,1 87,4 100,0
Berguedà 3,9 29,0 8,8 58,3 100,0
Cerdanya 1,7 4,5 16,2 77,6 100,0
Conca de Barberà 2,6 46,9 5,0 45,6 100,0
Garraf 0,6 10,3 7,9 81,2 100,0
Garrigues 20,3 26,3 9,2 44,2 100,0
Garrotxa 1,5 42,4 5,6 50,4 100,0
Gironès 1 17,4 5,7 75,8 100,0
Maresme 1,3 15,3 7,2 76,2 100,0
Moianès 3,3 38,7 11,1 46,9 100,0
Montsià 7,3 21,2 6,8 64,7 100,0
Noguera 19,9 19,9 7,3 53,0 100,0
Osona 2,5 36,5 6,4 54,6 100,0
Pallars Jussà 9,2 12,5 9,1 69,1 100,0
Pallars Sobirà 3 12,5 10,1 74,5 100,0
Pla d'Urgell 11,5 35,2 6,4 46,9 100,0
Pla de l'Estany 3,1 36,0 7,4 53,4 100,0
Priorat 3,2 25,7 8,8 62,2 100,0
Ribera d'Ebre 2,3 71,2 2,2 24,3 100,0
Ripollès 1,5 30,0 7,1 61,4 100,0
Segarra 6,7 57,1 3,9 32,2 100,0
Segrià 6,7 11,1 0,0 75,9 100,0
Selva 1,7 29,1 6,4 62,8 100,0
Solsonès 9,4 28,7 8,3 53,5 100,0
Tarragonès 0,4 26,8 4,9 67,9 100,0
Terra Alta 6,7 42,1 8,1 43,2 100,0
Urgell 9,2 31,3 6,2 53,4 100,0
Vallès Occidental 0 25,5 5,2 69,2 100,0
Vallès Oriental 0,3 36,7 5,4 57,6 100,0
Catalunya 1 19,3 5,3 74,4 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 15 de desembre de 2021.

Estadística PIBC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".