Saltar al contingut principal

Valor afegit brut de la indústria. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB). Indústria. Milions d'euros. Comarques i Aran 2021 (p)
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport Total
Alt Camp 68,7 354,2 250,1 673,0
Alt Empordà 85,3 174,6 151,9 411,7
Alt Penedès 62,3 851,0 244,4 1.157,7
Alt Urgell 16,0 16,0 17,2 49,2
Alta Ribagorça 10,5 1,3 0,9 12,7
Anoia 142,0 483,0 273,5 898,5
Aran 22,8 2,0 2,3 27,2
Bages 196,4 459,6 673,3 1.329,3
Baix Camp 589,8 276,0 267,4 1.133,2
Baix Ebre 79,8 166,0 49,3 295,0
Baix Empordà 50,3 113,4 87,4 251,1
Baix Llobregat 456,5 2.167,9 3.827,5 6.451,9
Baix Penedès 51,3 122,0 148,1 321,5
Barcelonès 2.506,5 2.594,2 2.007,0 7.107,6
Berguedà 43,7 142,6 110,3 296,6
Cerdanya 11,8 4,8 3,1 19,8
Conca de Barberà 35,0 93,4 124,4 252,8
Garraf 44,6 79,4 161,5 285,6
Garrigues 53,2 35,0 27,0 115,2
Garrotxa 40,0 497,0 197,4 734,4
Gironès 98,3 757,5 223,1 1.078,9
Maresme 171,4 840,4 421,5 1.433,3
Moianès 5,5 103,6 8,5 117,6
Montsià 29,7 133,2 109,4 272,4
Noguera 40,4 66,1 64,9 171,4
Osona 90,5 1.060,8 563,2 1.714,4
Pallars Jussà 30,0 6,1 1,9 38,0
Pallars Sobirà 14,1 3,7 0,8 18,6
Pla d'Urgell 38,9 249,2 112,7 400,8
Pla de l'Estany 10,8 148,5 160,8 320,1
Priorat 6,0 26,8 3,0 35,8
Ribera d'Ebre 853,9 32,6 17,6 904,1
Ripollès 13,3 70,1 106,6 190,0
Segarra 16,5 296,4 103,7 416,6
Segrià 120,3 306,2 198,6 625,1
Selva 114,8 936,2 249,9 1.300,9
Solsonès 8,6 33,3 54,7 96,6
Tarragonès 349,6 1.776,0 312,6 2.438,2
Terra Alta 82,9 45,1 11,8 139,8
Urgell 42,4 150,1 104,9 297,4
Vallès Occidental 528,8 3.408,0 3.009,2 6.945,9
Vallès Oriental 240,2 2.943,0 1.444,9 4.628,2
Catalunya 7.473,4 22.026,3 15.908,4 45.408,1
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.
Valor afegit brut (VAB). Indústria. Percentatge. Comarques i Aran 2021 (p)
Indústries extractives, energia, aigua i residus Alimentació, tèxtil, fusta, arts gràfiques, química i cautxú Metal·lúrgia, maquinària material elèctric i de transport Total
Alt Camp 10,2 52,6 37,2 100,0
Alt Empordà 20,7 42,4 36,9 100,0
Alt Penedès 5,4 73,5 21,1 100,0
Alt Urgell 32,5 32,5 35,0 100,0
Alta Ribagorça 82,7 10,2 7,1 100,0
Anoia 15,8 53,8 30,4 100,0
Aran 83,8 7,4 8,5 100,0
Bages 14,8 34,6 50,7 100,0
Baix Camp 52,0 24,4 23,6 100,0
Baix Ebre 27,1 56,3 16,7 100,0
Baix Empordà 20,0 45,2 34,8 100,0
Baix Llobregat 7,1 33,6 59,3 100,0
Baix Penedès 16,0 37,9 46,1 100,0
Barcelonès 35,3 36,5 28,2 100,0
Berguedà 14,7 48,1 37,2 100,0
Cerdanya 59,6 24,2 15,7 100,0
Conca de Barberà 13,8 36,9 49,2 100,0
Garraf 15,6 27,8 56,5 100,0
Garrigues 46,2 30,4 23,4 100,0
Garrotxa 5,4 67,7 26,9 100,0
Gironès 9,1 70,2 20,7 100,0
Maresme 12,0 58,6 29,4 100,0
Moianès 4,7 88,1 7,2 100,0
Montsià 10,9 48,9 40,2 100,0
Noguera 23,6 38,6 37,9 100,0
Osona 5,3 61,9 32,9 100,0
Pallars Jussà 78,9 16,1 5,0 100,0
Pallars Sobirà 75,8 19,9 4,3 100,0
Pla d'Urgell 9,7 62,2 28,1 100,0
Pla de l'Estany 3,4 46,4 50,2 100,0
Priorat 16,8 74,9 8,4 100,0
Ribera d'Ebre 94,4 3,6 1,9 100,0
Ripollès 7,0 36,9 56,1 100,0
Segarra 4,0 71,1 24,9 100,0
Segrià 19,2 49,0 31,8 100,0
Selva 8,8 72,0 19,2 100,0
Solsonès 8,9 34,5 56,6 100,0
Tarragonès 14,3 72,8 12,8 100,0
Terra Alta 59,3 32,3 8,4 100,0
Urgell 14,3 50,5 35,3 100,0
Vallès Occidental 7,6 49,1 43,3 100,0
Vallès Oriental 5,2 63,6 31,2 100,0
Catalunya 16,5 48,5 35,0 100,0
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2023.

PIBC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Producte interior brut territorial (PIBC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor afegit brut
Riquesa generada durant el període considerat que s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). En coherència amb la metodologia que l'INE aplica a la comptabilitat nacional, la producció imputada de serveis bancaris s'ha deduït del valor afegit brut del sector serveis, en lloc de distribuir-la entre tots els sectors de l'economia.

Aspectes metodològics

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions.

Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.

L'àmbit geogràfic de les estimacions del PIB són les comarques de Catalunya. S'ofereixen igualment dades desagregades per als municipis més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la quantitat o del valor d'allò produït i venut.

Es presenten els resultats del VAB pels grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis) dels municipis de més de 5.000 habitants i capitals comarcals.

A més es difonen els valors afegits bruts d'11 branques d'activitat econòmica dels municipis de més de 45.000 habitants i totes les comarques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".